Jbvillan Macmockup
JB Villan

JB Villan

Tillsammans med JB Villan har vi byggt en kundportal som digitaliserar deras kundresa från husidé till slutbesiktning. Där JB Villans kunder kan följa och dokumentera sin husprocess och samla allt ifrån ritningar, avtal, tillval och sen följa byggnation på ett interaktivt och lustfyllt sätt.

System & App

Webb

Umbraco

Bakgrund

När vi träffade JB Villan första gången var deras främsta utmaning en relativt analog husprocess, med allt ifrån inkommande samtal, mail, papper och inte minst många kontaktytor. Det fanns en osäkerhet i var den senaste dokumentationen fanns och hur man på ett enkelt och tryggt sätt kunde arbeta med uppdateringar och senaste förändringar i processen både internt och i kommunikation med kunder.

För att lösa JB Villans utmaningar och problemställningar valde vi att designa en interaktiv och lustfylld kundportal, som gör det enkelt för JB Villans kunder att följa sin husprocess. I portalen kan du följa dina möten, todos, uppföljning och all dokumentation kring ditt husprojekt.

Projektet innebär också att vi digitaliserade stora delar av JB Villans interna processer. Nu får respektive medarbetare rätt information vid rätt tillfälle utifrån produktion, byggnation och leverans. Vilket innebär att kunderna på ett friktionsfritt sätt får flytta in i sitt drömhus.

Vi har i projektet arbetat kreativt med CMS verktyget Umbraco för att skapa rätt förutsättningar av informationsflöden. Med hjälp av tredjepartslösningen Scrive har vi en hög säkerhet beträffande viktig dokumentation i projektet, där kunden identifierar sig med BankID.

Med tanke på ett större helhetsgrepp av den digitala kundresan för JB Villans kunder var en del av projektet att uppdatera befintlig webb som nu ska inspirera kunderna och generera leads och potentiella affärer till JB Villan.

Digital kundresa

Planeringsverktyg & Kundportal

För JB Villans kunder skapas kontroll och trygghet i att ha avtal, kontaktvägar, materialval och information samlat på ett och samma ställe. För JB Villan internt är kundportalen ett stort stöd för deras produktion och planeringsflöden av pågående och kommande projekt. Med kopplingen till Scrive och BankID så säkerställer JB Villan att all viktig information sparas via en blockchain-metodik i molnet. En värdefull metod för att båda parter alltid har tillgång till viktiga avtal och dokument.

Det är kul att jobba med ett unikt företag som JB Villan som inspirerar med sitt sätt att jobba med idéutveckling, där jag ser en del synergier i hur vi på Toxic gillar att jobba. Också att få se skapandet i tidigt skede där husen skräddarsys utifrån varje kund, det är häftigt!

Calle Andersson Affärsutvecklare på Toxic