Stolab Macmockup
Stolab

Stolab

Vi har sedan länge haft ett långt samarbete med Stolab och varit deras digitala partner. Samarbetet har nu lett fram till att vi tillsammans med Stolabs inhouse avdelning har skapat en helhetslösning med fokus på långsiktighet.

Webb

Litium

PIM

Growth Marketing

Bakgrund

Helhetslösningen innefattar en ny webbplats och struktur för produkthantering. Med fokus på enkel, smidig användning och tydliga arbetsflöden har vi byggt en ny webbplats i plattformen Litium. Där Stolab använder litium både för CMS delen och för PIM (Product information management) för en enkel produkthantering. Litium är skalbart och flexibelt, vilket innebär att man som Stolab kan ha stora visioner redan från början och sedan skala upp, addera funktioner och slippa byta plattform i framtiden. I Litium har vi även skapat ett PIM för Stolabs komplexa produktstruktur, vilket förenklat deras användning av data kring produkterna. 

Om Stolab

Solid wood craftsmanship. Made in Sweden since 1907 På Stolab har vi tillverkat möbler på samma plats i Smålandsstenar sedan 1907. Det har gett oss en värdefull skatt av kunskap som präglar hela vår verksamhet. I vår fabrik samsas rent hantverk med en modern, maskinell tillverkning där yrkesstolthet, kunskap och kärlek till det massiva träet utgör gemensamma nämnare. Att all tillverkning, montering och stor del av formgivningsprocessen sker på samma plats, gör att vi kan nå upp till de högt ställda krav på kvalitet och hållbarhet som ska förknippas med Stolab. Det gör också att alla blir delaktiga i och känner ansvar för hela processen - från ursprunglig tanke till levererad produkt. Vi känner en stolthet över vår historia, men drivkraften finner vi i att utveckla Stolab på alla sätt.

Vårt långa samarbete med Toxic gör att vi känner oss trygga i att de känner oss väl, våra kunder och våra produkter och skapar lösningar som stöttar våra långsiktiga mål. De är alltid tillgängliga och har med denna lösningen pushat oss till en förändring av vår produktsturktur som underlättar för oss i det dagliga arbetet, och vi är även förberedda för framtida behov ifrån marknaden.

Martin Johansson VD

Webb

Flexibel produkthantering

Idag har Stolab en stabil grund och ett kraftfullt verktyg för att förenkla sin data kring sina produkter likväl att exponera de på bästa sätt. Genom att kunna arbete med sina produkter i PIM och Litium som CMS med innehållspublicering har deras arbete effektiviserats och blivit enkelt att administrera för flera personer i plattformen. Allt är samlat på ett och samma ställe och skapar en flexibel produkthantering. I produkthanteringen har vi även byggt en sortering som underlättar för besökaren i valet av sin nya möbel, där man kan välja på tillgängliga storlekar, träslag och kulörer.