Smålands Turism Mac
Smålands Turism

Smålands Turism

Smålands turism har i uppdrag att främja och utveckla besöksnäringen i Jönköpings län. Det gör de bland annat genom marknadsföring, kompetensutveckling och produktutveckling. Kunden sökte en partner som ville vara med och strategiskt utveckla deras digitala närvaro för att tydligare stötta verksamhetens uppdrag.

Growth Marketing

Utmaningen

Smålands Turism sökte en partner som kunde bidra med strategisk kunskap för att hjälpa dom att genom digitala kanaler nå ut med kunskap och inspiration till besöksnäringen i Jönköpings län. De önskade hjälp med både analys och strategi för att kunna fortsätta utveckla sin digitala kommunikation.

Om Smålands Turism

Smålands Turism har i uppdrag att fungera som regionens expertorganisation inom besöksnäringen. De utvecklar och marknadsför turistprodukter, samt utvecklar och främjar turismen genom insatser på regional, nationell och internationell nivå. Syftet är delvis att få fler besökare till Småland men det yttersta målet handlar om att skapa samhällsnytta för de som bor och verkar i regionen.

Lösningen

En långsiktig och agil strategi med ökat målgruppsfokus och tydliga nyckeltal

Projektet inleddes med en digital analys av verksamhetens befintliga kanaler och innehållet som publicerats i dem. För att få en helhetsbild av nuläget genomlystes samtliga aktiva digitala aktiviteter vilket resulterade i dataanalys av Instagram, Facebook, Linkedin och webbplats, samt en övergripande SEO-analys.


Dessa följdes upp med en workshop, där vi tillsammans gick igenom de digitala kanalernas befintliga prestation och framtida potential utifrån verksamhetens målgrupper och målsättningar.

Utöver detta gjorde vi noggranna segmenteringar av Smålands turisms olika målgrupper och tog fram personas för att tydligare kunna kommunicera med olika målgrupper utifrån deras specifika behov, intressen och drivkrafter.


Lösningen blev att stärka Smålands Turisms redan påbörjade arbete med en digital förflyttning av verksamhetens kommunikation, från deras webbsida till de olika sociala kanalerna.  


Med hjälp av den nya strategin arbetar de nu långsiktigt, ett arbete som snabbt kan uppdateras i takt med att både tekniken och målgruppens behov utvecklas.


Idag fortsätter vi att stötta Smålands turism med analysarbete, uppföljning och coachning, så att medarbetarna som arbetar med den digitala kommunikationen snabbt kan identifiera nya behov och testa nya idéer baserade på nya utmaningar hos deras målgrupper.

Resultatet

Resultatet är tydligt och påvisar en effektiviserad tillväxt, ökad räckvidd och ökat engagemang hos målgruppen.

Efter ungefär ett halvårs strategiskt arbete har Smålands turism mer än dubblerat både räckvidden och engagemanget i sociala medier, vilket också lett till +21 % fler följare inom de olika kanalerna. Data påvisar att det är inom Smålands turisms definierade målgrupper som denna tillväxt har skett, och att det framför allt är inom följarskaran som den ökade räckvidden och det ökade engagemanget ligger. Dessutom har tillväxten skett helt organiskt, det vill säga utan någon betald annonsering i kanalerna. Utöver dessa mätbara resultat har Smålands turism lyckats effektivisera och optimera sitt eget arbete genom en tydlig innehållsplanering. Den datadrivna strategin har även underlättat och förbättrat beslutsfattandet, eftersom de numera får en objektiv bild och därav kan ta fullt ut informerade strategiska beslut.

”Teamet hos Toxic har varit ett bra stöd i utvecklingen av vår kommunikation i sociala kanaler. Vår strategi har gått från att vara en magkänsla till en tydlig strategi. Och att ha faktiska siffror på att vårt arbete nu når en större del av vår målgrupp gör att vi känner oss peppade att testa nya funktioner och arbetssätt. ”

Hanna Jarl Kommunikationsstrateg, Smålands Turism

Nå ut i dina digitala kanaler med Growth Marketing!

Behöver du expertkompetens för att öka din digitala närvaro? Kontakta Ida Boman för att höra mer om vad vi kan erbjuda dig och ditt företag. Vi har ett brett erbjudande inom Growth Marketing och är övertygade om att vi kan se till att du uppfyller dina mål.

Kontakta Ida Boman