Hoppa till innehållet

Skräddarsydda IT-system

Vi bygger skräddarsydda lösningar som sparar tid, resurser och driver affärer.

IMG 3645

Effektivisera, spara tid och minimera fel

Det kan vara ett stort steg att bygga ett skräddarsytt system, men du har mycket att vinna. Med ett eget system kan du anpassa systemet efter företagets arbetsprocesser istället för tvärtom. Du ger organisationen ett system som skiljer sig från konkurrenterna och du kan effektivisera och automatisera dina manuella arbetsprocesser och minimera fel.

Mångårig erfarenhet av skräddarsydda lösningar

När du jobbar med oss kan du vara trygg i att vi har mångårig erfarenhet av avancerad systemutveckling och att vi tycker om att applicera beprövad teknik på komplexa problem eller utmaningar. Tillsammans skapar vi enkla lösningar. Naturligtvis ansvarar vi för hela lösningen - allt från UI/UX-design och utveckling av systemets funktionalitet. Genom att i största möjliga mån använda befintliga datakällor och integrera när det fungerar minimerar vi spillet i organisationen. Här ligger fokus alltid på att utveckla lösningar som används. Småländska som vi är, inser vi att vi behöver koppla ihop investeringen med den effekt vi skapar.

Trots att det idag finns en uppsjö av system att välja mellan kan det ibland vara så att systemen inte fyller de behov som du har. Det kan handla om externa krav från kunder eller leverantörer där data behöver skickas och samlas in på ett sätt som inte kan hanteras av befintliga lösningar. Det kan också handla om automatisering av arbetsprocesser där det inte finns tydliga flöden för datan, utan att den mellanlandar i Excel, post-it, e-post eller liknande behållare av information.

IMG 3768

Låt systemet göra jobbet

Målet med ett skräddarsytt system är att skapa nytta för dina kunder, vilket följaktligen blir affärsmöjligheter för dig. För att lyckas med det behöver du lära känna dina kunder och vilka utmaningar de har i kommunikationen med dig eller i deras vardag. När du har identifierat problemet har vi den tekniska lösningen. Låt oss förverkliga visionen.

Exempel på systemutvecklingsuppdrag

  • Kund-/återförsäljarportaler
  • Innovativa kundunika systemlösningar inom administration
  • Integration av produktinformation mellan affärssystem, webb och e-handel
  • Integration med Umbraco CMS, Litium, SiteVision
  • Integration med kortbetalningslösningar
  • Integration till logistiklösningar
  • Avancerade e-handelslösningar med kundunika priser och rabatter
  • Produktkonfiguratorer anpassade för alla enheter

Vanliga frågor

En skräddarsydd lösning är en unik tjänst eller produkt som utvecklas specifikt för att möta behoven hos en enskild kund. Dessa lösningar kan innefatta specialanpassad programvara, unika affärsprocesser, eller integreringar som inte finns tillgängliga i standardiserade affärssystem.

Standardlösningar erbjuder generella funktioner som är avsedda att passa många företag. Skräddarsydda lösningar är anpassade för att uppfylla specifika behov och krav hos en enskild kund, vilket ger en mer effektiv och målinriktad användarupplevelse.

Fördelarna inkluderar ökad effektivitet, bättre integration med befintliga system, och möjligheten att skapa unika funktioner som ger konkurrensfördelar. Skräddarsydda lösningar kan också vara mer skalbara och flexibla än standardlösningar.

Processen börjar vanligtvis med en detaljerad behovsanalys, följt av planering och design. Sedan följer utvecklingen av lösningen, testning och slutligen implementering. Vi arbetar nära kunden genom hela processen för att säkerställa att lösningen möter deras specifika krav.

Tiden för att utveckla en skräddarsydd lösning varierar beroende på lösningens komplexitet och kundens specifika behov. Generellt sett kan det ta allt från några veckor till flera månader.

Vi erbjuder omfattande support och underhållstjänster för att säkerställa att skräddarsydda lösningar fungerar effektivt över tid. Detta inkluderar regelbundna uppdateringar, felsökning och assistans vid eventuella problem.

Ja, en av de största fördelarna med skräddarsydda lösningar är deras förmåga att integreras smidigt med befintliga system och processer för att skapa en enhetlig arbetsmiljö.

Ja, säkerhet är en central del i utvecklingen av skräddarsydda lösningar. Vi ser till att alla lösningar följer branschstandarder och best praxis för dataskydd och säkerhet.

Absolut, en av de stora fördelarna med skräddarsydda lösningar är deras flexibilitet. Vi kan göra ändringar och uppgraderingar efter behov för att säkerställa att lösningen fortsätter att möta dina affärsbehov.

Undrar du något annat?

Skicka ett meddelande så hör vi av oss inom kort.

Daniel Eriksson (Kopia)