Esbe Macmockup
ESBE

ESBE

Med denna digitala satsning vill ESBE ge sina kunder och partners en bättre digital upplevelse, både i form av funktionalitet och rent visuellt med ny design. Litium valdes som plattform för att kunna möta de krav på PIM och språkversioner som fanns.

Webb

Litium

PIM

Bakgrund

ESBE ville gå ifrån att hantera produkter i flera system och centralisera produktinformationen i ett PIM. Målet var att underlätta de interna processerna, få mer gjort med mindre insats och på så viss säkerställa kvalitén på informationen när vi kan minska antal källor som hanteras. Målet var också att skapa förutsättningar för ESBE att ge produktinformation till flera intressenter, så som att fylla informationsbehovet hos leverantörer i form av, produktinformation, teknisk support, utbildning- och installationsmaterial. Den andra delen var att skapa en responsiv uppdaterad webbplats som går att utöka med flera marknader.

 

Om Esbe

ESBE är en av Europas ledande tillverkare av hydroniska lösningar. Våra ventiler och ställdon utvecklas och konstrueras på huvudkontoret i svenska Reftele för att klara tre högt satta mål; de ska använda mindre energi, ge mer komfort och öka säkerheten i system för uppvärmning, kylning och tappvatten. Trots att produkterna oftast lever en undanskymd tillvaro lägger vi stor vikt vid design, funktion, pålitlighet och miljöhänsyn.

Dynamisk Webb

Personifieras efter marknad

ESBE har nu en uppdaterad dynamisk webbplats som når och tilltalar användaren oavsett vilken enhet de föredrar att använda. De kan favoritmarkera sina produkter för enklare tillgång, ladda ner broschyrer och skicka in sina frågor. Med Litium kan ESBE också anpassa sitt innehåll efter respektive marknads målgrupper och behov.