Jobba Grönt

Jobba Grönt

Vårt samarbete inledes då vi skulle ta oss an utmaningen att nå ut med budskap på ett effektivt och engagerat sätt för att öka medvetandet för yngre och yrkesbytande, samt att förändra synen på dagens bonde. En av de prioriterade områdena för att nå sitt mål är att satsa digitalt, på en bra webb och ökad närvaro i sociala medier.

Marknadsföring

Webb

Bakgrund

Vårt samarbete inledes då vi skulle ta oss an utmaningen att nå ut med budskap på ett effektivt och engagerat sätt för att öka medvetandet för yngre och yrkesbytande, samt att förändra synen på dagens bonde. En av de prioriterade områdena för att nå sitt mål är att satsa digitalt, på en bra webb och ökad närvaro i sociala medier. För att nå ut till målgrupperna började vi löpande arbeta med digital marknadsföring i sociala medier, där vi är delaktiga i alla steg från idé till verklighet. Under våren har vi producerat och publicerat två större kampanjer. Den ena kampanjen riktade sig både mot ungdomar och deras föräldrar inför gymnasievalet och den andra mot yrkesbytare och klimathjältar i vardagen. Detta för att lyfta det gröna näringslivet för ungdomar, yrkesbytare och hur man blir klimathjälte genom att välja ett grönare yrke. Kampanjerna skapades för Snapchat, Facebook och Instagram med genomtänkta budskap som var anpassade efter kampanjens syfte, målgrupp och kanal. 

Om Jobba Grönt

Jobba Grönt drivs av LRF (Lantbrukarnas Riksförbund) och Gröna arbetsgivare, syftet är att inspirera dig till att jobba och/eller utbilda dig inom det gröna näringslivet. Det gröna näringslivet innebär att verksamheten har sin bas i jorden, skogen och djuren. 

Stort tack för den fina statistiken. Jag är så stolt över den här kampanjen! Den är så snygg och resultatet är kanon.

Anna Ross Marknadsansvarig LRF

Webb & Kampanjer

Marknadsföring som hittar rätt

Med den nya webben har vi ökat synligheten på Google, möjliggjort för Jobba Grönt att arbeta med rörligt material och satsat på en vass sökfunktion som underlättar för besökaren. Med marknadsföringen har det viktigaste varit att hitta och nå ut till rätt målgrupp. Det har vi gjort genom sociala medier, där Snapchat har varit en av framgångsfaktorerna som vi har testat oss fram på.