LRF Macmockup
Jobba Grönt

Jobba Grönt

Jobba Grönt är ett initiativ som drivs av Lantbrukarnas Riksförbund och Gröna arbetsgivare och syftar till att skapa medvetenhet och inspirera fler att utbilda sig inom det gröna näringslivet. När vi först kom i kontakt med LRF och projekt Jobba Grönt önskade de få hjälp att sprida budskapet om gröna utbildningar genom ökad digital närvaro och en ny webbplats.

Webb

Umbraco

Growth Marketing

Utmaningen

Samarbetet Jobba Grönt och Toxic emellan initierades för ett par år sedan och har sedan starten haft ett mål; att öka kännedomen om gröna jobb och gröna utbildningar genom digital närvaro. Målgrupperna är gymnasiesökande, sökande till högskola och yrkesbytare.

Om Jobba Grönt

Jobba Grönt drivs av LRF (Lantbrukarnas Riksförbund) och Gröna arbetsgivare, syftet är att inspirera dig till att jobba och/eller utbilda dig inom det gröna näringslivet. Det gröna näringslivet innebär att verksamheten har sin bas i jorden, skogen och djuren. 

Lösningen

Vi antog givetvis utmaningen och skred till verket genom att jobba löpande och strategiskt med kampanjarbete och annonsering i sociala medier. Varje år annonseras fyra kampanjer med olika budskap, som riktas till olika målgrupper. Kampanjerna har som standard annonserats i fyra kanaler; Instagram, Facebook, Snapchat och Youtube men även TikTok har testats – med ett resultat som är slående positivt. Vi har funnits med i samtliga steg från idé till produktion, publicering och uppföljning. Förutom kampanjerna har vi tagit fram en ny webb, utvecklat en utbildningskarta som underlättar för besökare att hitta rätt utbildning i rätt del av Sverige och tagit fram en sökfunktion på webben.

Resultatet

Samtliga kampanjer har gett god effekt sett till räckvidd, varav den senaste kampanjen har fått 1,7 miljoner visningar och drygt 25 000 har klickat sig vidare till jobbagront.se. Den senaste kampanjen genererade en ökning av trafik till webben med 265,62% under kampanjperioden. Vårt långsiktiga arbete har genererat insikter kring målgrupperna som ger förutsättningar för ännu bättre digitala resultat. Men den största segern av alla är ändå att naturbruksgymnasium i Sverige år 2021 rapporterar det högsta söktrycket sedan 2009, vilket visar på att arbetet gett stor effekt. Vårt fortsatta arbete har under 2022 resulterat i att vi sänkt kostnaden på både CPM och CPC, vilket återigen visar att långsiktigt arbete är effektivt.

Att Jobba Grönts arbete blivit så framgångsrikt och kan visa upp tydliga resultat beror till stor del på vårt samarbete med Toxic. När vi kommer med idéer och önskemål så lotsar Toxic oss alltid rätt i hur vi ska lyckas nå ut digitalt till målgrupperna, både vad det gäller kampanjer och utvecklingen av vår webbplats.

Pernilla Åkerström Frid Projektledare för Jobba Grönt