Hoppa till innehållet
IMG 3740

Tillgänglighetsanpassa din webb

Lär dig hur tillgänglighetsanpassning inte bara är en rättslig skyldighet utan även en strategisk fördel som kan öppna dörren till en större marknad. Läs mer för att förstå hur du kan utveckla mer inkluderande och användarvänliga digitala lösningar.

Toxic GBG Bildbank 240424 LOW 12

Vad är WCAG?

Web Content Accessibility Guidelines, förkortat WCAG är en samling riktlinjer som finns till för att öka tillgängligheten på internet för användare med funktionsvariationer. Riktlinjerna fokuserar på tillgänglighetsanpassning av information, exempelvis texter, bilder, ljud, kod och taggning. Det innebär i praktiken att du till exempel erbjuder ett textalternativ som komplement till visuella element eller att dina besökare kan ta till sig information genom att lyssna i stället för att läsa. Du breddar åtkomsten av information och gör den tillgänglig för en bredare massa, helt enkelt.

Vilka påverkas...

Tillgänglighetsanpassning öppnar dörren till en bredare målgrupp. När fler kan använda din lösning ökar också chansen för fler affärer, speciellt om konkurrenterna inte har gjort dessa anpassningar. Tillgänglighet går även hand i hand med bra UX-design (design med fokus på användarvänlighet). Användarupplevelsen blir mer positiv när människor kan använda din lösning på ett sätt som passar deras behov. Det skapar tillit till lösningen och till företaget vilket i sin tur ofta genererar fler affärer.

En bild som visar olika personer som drar nytta av tillgänglighetanpassning. Permanent, temporär eller situationsbaserad funktionsnedsättning. Det kan vara en person som har en arm, som har skadat armen eller som är en nybliven förälder. Det kan vara en person som är blind, har grå starr eller är en distraherad förare.

...och vilka gynnas?

Studier visar också att 82% av besökare med funktionsvariationer är mer villiga att komma tillbaka till ett företag som har tillgänglighetsanpassade lösningar. Att inte tillgänglighetsanpassa är samma sak som att inte följa med i framtidens teknologi. En förutsägelse är att fler användare kommer att begära tillgänglighet, om en lösning inte har anpassat sig så kommer dessa användare att hitta en annan som gjort det.

En bild som beskriver tillgänglighetslösningar för personer med behov, till exempel finns möjlighet för en person som har dyslexi att ringa in till supporten. En person som har nedsattsyn kan använda röstuppläsare, lyssna på ljudböcker och få vägbeskrivning uppläst, som exempel.

Boka möte för rådgivning

Tycker du att det här med tillgänglighetsanpassning känns krångligt och svårt? Då är du inte ensam. Vi hjälper många företag och organisationer att förstå vad deras nästa steg är. Boka in ett möte med oss så hjälper vi er att räta ut frågetecknen och hitta en bra väg framåt!

En bild med en hand som pekar på en datorskärm

Hur jobbar vi på Toxic med tillgänglighet?

På Toxic prioriterar vi tillgänglighet i varje steg av vår webbutvecklingsprocess för att säkerställa att alla besökare får en optimal upplevelse. Bakom kulisserna arbetar vi intensivt med tekniska lösningar som gör hemsidor användarvänliga för alla, oavsett om besökaren använder skärmläsare, inte kan använda en datormus, eller har andra särskilda behov.

Våra metoder inkluderar att integrera dolda etiketter på interaktiva element, tydligt markera navigation i menyer, och skapa självförklarande länkar, allt medan vi bibehåller en estetiskt tilltalande design. Vi garanterar att våra lösningar kombinerar funktionalitet med stil - tillgänglighet ska inte vara fult!

En kvinna som skrattar

Tillgänglighet – en given process i vår utveckling

För att ytterligare öka tillgängligheten ser vi till att färgkontraster och textstorlekar är optimerade så att personer med nedsatt syn eller färgseende enkelt kan navigera och ta del av innehållet. Vårt team lägger också stor vikt vid att utbilda andra utvecklare och redaktörer om vikten av tillgänglighet, inklusive hur man skapar tydliga bildbeskrivningar för bättre förståelse med skärmläsare och för användare med långsammare internetanslutningar.

Vårt engagemang sträcker sig bortom tekniska aspekter; det omfattar en kontinuerlig process av kunskapsdelning och innovation för att ständigt förbättra och förfina våra tillgänglighetsstrategier. 

Toxic Bildbank 240418 28

Vi designar tillgängligt

Vi har integrerat tillgänglighetscheckar som en del av vår designprocess. Detta innebär att vi alltid anpassar det vi kan, oavsett projekt. Då UX går hand i hand med tillgänglighet, ser vi det som en självklarhet att vår design ska vara anpassad därefter.

Toxic GBG Bildbank 240424 LOW 41

Vår approach

Vi skapar tilltalande och användarvänliga lösningar med människor i centrum. Det innebär att vi har deras behov i åtanke när vi designar och bygger. Det skapar en bra lösning som löser problem och som genererar nöjda användare, vilket i sin tur leder till fler och mer lojala användare.

Vanliga frågor om tillgänglighetsanpassning

WCAG står för Web Content Accessibility Guidelines och är en uppsättning internationella riktlinjer för hur webbinnehåll kan göras mer tillgängligt för personer med funktionsnedsättningar. WCAG är utvecklad av World Wide Web Consortium (W3C) och består av tre nivåer av överensstämmelse: A, AA och AAA.

Från och med 2025 kommer det att ställas nya krav på digital tillgänglighet för webbplatser, digitala tjänster och e-handlar i Sverige och EU. Dessa krav innebär att alla offentliga och många privata aktörer måste säkerställa att deras digitala innehåll och tjänster är tillgängliga för alla användare, inklusive personer med funktionsnedsättningar.

Tillgänglighetsanpassning innebär att göra en webbplats användbar för så många människor som möjligt, inklusive personer med olika typer av funktionsnedsättningar. Detta kan innefatta att förbättra textens läsbarhet, säkerställa att webbplatsen kan navigeras med tangentbordet, och att använda alternativa textbeskrivningar för bilder.

De nya kraven innebär en utvidgning av tillgänglighetskraven till att inkludera fler digitala tjänster och produkter. Det omfattar nu även e-handlar och digitala tjänster som tidigare inte omfattades. Dessutom betonas användbarhet och tillgänglighet för alla, vilket innebär att designbeslut bör ta hänsyn till en bredare användarbas.

Tillgänglighetsanpassning kan hjälpa ditt företag att nå en bredare publik, förbättra användarupplevelsen och öka kundnöjdheten. Det kan också bidra till att förbättra din sökmotoroptimering (SEO) och minska risken för juridiska problem relaterade till diskriminering.

Börja med att utbilda dig själv och ditt team om WCAG och tillgänglighetsprinciper. Använd verktyg för att bedöma nuvarande tillgänglighet och skapa en plan för att åtgärda identifierade problem. Det kan också vara värdefullt att samarbeta med experter inom tillgänglighet och att regelbundet uppdatera och testa din webbplats för att säkerställa fortsatt överensstämmelse.

Anpassningen efter WCAG regler kan vara utmanande beroende på din nuvarande webbplats struktur och design. Det är dock fullt möjligt med rätt kunskap och verktyg. Många företag väljer att stegvis implementera förändringar och att arbeta kontinuerligt med förbättringar för att uppnå full överensstämmelse.

Det finns många resurser tillgängliga, inklusive W3C:s egna riktlinjer och dokumentation, online-kurser, webbseminarier och tillgänglighetsverktyg. Det finns också konsulter och byråer (Hej hej 👋🏽) specialiserade på tillgänglighet som kan erbjuda stöd och rådgivning.

Boka möte

Fyll i formuläret så återkopplar vi så fort vi kan.

Toxic Mattias Kristensson 1