Svenskarna och sociala medier 2020

Skrevs av  Ida Boman  den  26 januari 2021

Utvecklingen av sociala medier går fort, inte minst under en pandemi. Här sammanfattar vi Svenskarna och internet 2020 utifrån perspektivet sociala medier.

Unikt för 2020 års rapport av Svenskarna och internet var att man denna gång inte bara jämförde årets resultat med föregående års statistik, utan även mätte utvecklingen under året. Något som är otroligt användbart, självklart med tanke på den effekt pandemin har haft på sociala medier, men även i allmänhet då utvecklingen av sociala medier går extremt snabbt.

Detta tar vi främst med oss från årets rapport:

Facebook

Användandet av Facebook ökar under 2020, både i användandet någon gång och i dagligt användande, men vi ändrar också vårt beteende i kanalen. Facebook går mer och mer mot att bli en plattform för infrastruktur, där Messenger och grupper är de tjänster/kanaler som används mest, samtidigt som Marketplace är den kanal som har ökat mest under pandemin. Däremot sjunker Facebook-användandet bland de yngre och även om de använder kanalen så är det dagliga användandet lågt.

Det spekuleras i om Facebook håller på att dö ut, vilket all statistik tyder på att den inte kommer att göra. Däremot ändrar kanalen karaktär och kommer sannolikt att bli något annat. Idag är det mer av en infrastruktur för fotbollslaget, insamlingen, eventen – vi vill hålla kontakt och koll på saker, snarare än att publicera inlägg.

Facebook-statistik 2020:

Facebook-användande 2020

Instagram

Även Instagram, som ägs av Facebook, håller på sätt och vis på att byta skepnad. Detta i takt med att de "härmar" andra kanalers funktioner. Under 2020 har många nya tjänster tillkommit på Instagram och de har laborerat (laborerar fortfarande) med strukturen av gränssnitt och menyer. Det blir mer fokus på shopping och Instagram har numera flera olika "kanaler" i kanalen. Vi har det "vanliga" flödet, sen har vi Stories (Snapchat), Utforska (Facebook), Reels (Tiktok), Guides (blogg/magasin), Shopping (e-handel), IGTV (Youtube) och DM (Messenger).

Intressant statistik från Svenskarna och internet 2020 är att kanalen, som tidigare främst har varit för de yngre, nu är mer maninstream och att alla åldersgrupper faktiskt finns där. Även om kanalen fortfarande domineras av de yngsta (mellan 16–25 år) där 9 av 10 använder Instagram, är det bland pensionärerna som kanalen vuxit mest under 2020 (9 procentenheter).

I övrigt är det 71 % av svenskarna som använder kanalen någon gång och 50 % av svenskarna (16+) är där varje dag, och det dagliga användandet har ökat med 11 procentenheter under 2020 (sett till samtliga användare).

Instagram-statistik 2020:

Linkedin

Användandet av Linkedin har ökat, både i jämförelsen mellan Q1 2019 och Q1 2020, och under pandemin. Det som är mest intressant är att det är bland de arbetande internetanvändarna som användandet ökar (4 procentenheter under 2020) medan de arbetssökande tenderar ha minskat sin närvaro på LinkedIn under pandemin. Det ska dock tilläggas att denna grupp utgörs av en liten bas vilken ger en högre felmarginal.

Kort sammanfattat så används Linkedin mest av tjänstemän, högutbildade, personer som bor i höginkomsthushåll samt personer som jobbar i privat sektor.

De högutbildade är de som har ökat sin närvaro på Linkedin mest under pandemin, från 44 % i Q1 till 50 % i Q3 – alltså en ökning med 6 procentenheter. De med lägre utbildning använder inte detta forum i alls lika hög grad, och pandemin har heller inte fått dem att göra det i särskilt mycket större utsträckning.

Linkedin-statistik 2020:

LinkedIn-användande 2020

Snapchat 

Snapchat domineras fortsatt av de yngre. Kanalen dyker kraftigt vad gäller användning från åldrarna 16–25 år (91 %) till 26–35 år (58 %). Därefter är fallet fortsatt brant till 36–55 år där en dryg tredjedel är användare. I åldrarna 66–75 år använder knappt 1 av 10 Snapchat, och vid 76+ år endast 5 procent.

Snapchat-statistik 2020:

Tiktok

Tiktok är en kanal med unga som sin huvudsakliga målgrupp, och kanalen domineras av de yngre internetanvändarna. Tiktok är en mobilapp avsedd för att skapa och dela videor och livesändningar.

Det kinesiskt ägda Tiktok har varit omskrivet i media under pandemin, bland annat genom påståenden att appen olovligen hanterar data om användaren. Detta har bland annat resulterat i att SVT och SR uppmanat sin personal att inte använda appen.

Under pandemin har ändå användandet av Tiktok ökat i samtliga åldersgrupper. I åldrarna 16–25 år har användningen gått upp med hela 8 procentenheter, från 39 % i Q1 till 47 % i Q3. Allra störst ökning har dock skett i åldrarna 26–35 år – där har användningen gått upp med 9 procentenheter till 15 % i Q3. Bland internetanvändare äldre än 45 år använder däremot färre än 1 av 10 Tiktok.

Tiktok-statistik 2020:

Youtube

Youtube har ökat sedan 2019 – från 86 % till 91 % i 2020 Q3. Drygt 9 av 10 internetanvändare (16+ år) tittar alltså på Youtube. Det är dock bara 31 % som tittar på Youtube dagligen, vilket är lägre än både strömmande videotjänster (36%) och traditionell tv (52%).

Pinterest

Pinterest är ett socialt nätverk där användarna kan lägga upp, spara och sortera bilder på olika digitala anslagstavlor. De kan också följa andra användares anslagstavlor för att hitta bilder och inspiration.

Användningen av Pinterest har ökat i samtliga åldersgrupper under pandemin, men i synnerhet bland 16–25 år som ökat från 35 % i Q1 till 42 % i Q3. I åldrarna 16–45 år använder drygt 4 av 10 Pinterest. Även de äldre använder Pinterest, och under pandemin har de äldsta internetanvändarna på 76+ år ökat sin användning med 6 procentenheter, från 2 % i Q1 till 8 % i Q3.

Influencer Marketing

Influencers är ofta bloggare, Youtube-personligheter och poddare som får betalt för att lyfta fram vissa produkter eller varumärken på ett personligt sätt. Nära 2 av 10 (18 % av internetanvändarna 16+ år) uppgav i Q3 2020 att de köper varor på rekommendation av känd influencer. Det är i synnerhet något som de studerande – till stor del de yngre – ägnar sig åt. Där är siffran 35 % jämfört med de arbetande (18%) och pensionärer (3%).

Det är också mer än dubbelt så många kvinnor som handlar på rekommendation av influencer, nämligen 24 % jämfört med 11 % för män. I synnerhet är det unga kvinnor som gör det – exempelvis åldern 16–25 år där siffran är hela 55 %. 

Influencer marketing statistik 2020

 

Kontakta oss

Blev det för mycket att tänka på? Det är lugnt, vi arbetar dagligen med sociala medier och älskar statistik. Kontakta gärna oss så tar vi gemensamt ert nästa steg digitalt.

Här kan du läsa mer om annonsering i sociala medier