Hoppa till innehållet

Webbanalys

Ta reda på hur dina besökare agerar på er webbplats och hitta problem och lösningar som ökar er konverteringsgrad och därigenom er försäljning.

Lär dig besökarens beteende för en maximerad upplevelse och ökad lönsamhet vid varje besök.

Webbanalys innebär att du samlar in data och analyserar hur en webbsida används. Och med hjälp av en webbanalys kan du få bättre förståelse för besökarnas beteende och upplevelse på din webbsida. Genom analysen kan vi till exempel reda ut vilka sidor som besöks mest, hur dina besökare navigerar och från vilka sidor de tenderar lämna webbsidan, och var det finns problem.

Uppfyll ditt syfte

Om du tagit beslutet att ha en egen webbsida har du förmodligen ett tydligt syfte för vad den ska göra. Syftet skiljer sig naturligtvis beroende på vilket företag det gäller. Men oavsett vad det är inleder vi alltid en webbanalys med att identifiera syfte och mål för webbsidan. Först när vi gjort det går vi igenom webben för att formulera en hypotes kring de element som kan påverka hur väl syftet uppfylls. Därefter genomför vi förändringar som hjälper webbsidan uppfylla sitt syfte.

Insikter och resursoptimering

Webbanalysen ger insikter kring besöksfrekvens och hur relevant innehållet är för din målgrupp. Med hjälp av tydliga data är det betydligt enklare för dig att ta rätt beslut och motivera digitala investeringar - eller för all del, kanske övertyga dina medarbetare om varför det är viktigt att fortsätta utveckla webbsidan. För vi tror nämligen att de företag som analyserar sin data på ett effektivt sätt och sen använder den för att optimera webbsidan har en klar konkurrensfördel i framtiden.

Genom att studera dina besökare och få kunskap om deras beteende hjälper vi dig att förbättra webbsidan så att den uppfyller sitt syfte. Med hjälp av bra analysarbete ökar vi webbsidans konverteringsgrad - vilket ger ökade intäkter samtidigt som kostnaden för att få in fler besökare minskar. Det handlar alltså inte enbart om att optimera webbsidan för att få så många besökare som möjligt till din sajt, det handlar snarare om att locka dit rätt besökare.

Konverteringsoptimering

Konverteringsoptimering (CRO) handlar om att förändra webbsidan så att element som hindrar besökare från att göra det du vill försvinner eller förbättras. IRL kan konverteringsoptimering liknas vid att städa upp i din butik och placera de viktigaste varorna på en synlig plats så att dina kunder med enkelhet kan hitta dem. Webbanalys och konverteringsoptimering är viktigt, besökare har i regel ofta dåligt tålamod och klickar tillbaka till sökresultaten för att besöka nästa sida om de inte kan hitta vad de söker.

A/B-tester, avvisningsfrekvens och sökmotoroptimering

Med vår hjälp kan du förbättra konverteringsgraden på din webbsida med en webbanalys och A/B-tester för att maximera lönsamheten vid varje besök. A/B-split tester innebär att vi mäter förändringen i förhållande till den gamla versionen och ser till att den får den positiva effekt vi väntar oss. Först när vi vet att förändringen är positiv låter vi den nya versionen ”gå live”. Testet pågår tills förändringen är statistiskt återställd.

Konverteringsoptimering är också viktigt ur ett SEO-perspektiv eftersom Google mäter avvisningsfrekvensen på din webbsida jämfört med dina konkurrenter. Om dina konkurrenter har en lägre avvisningsfrekvens är risken att Google ser dina konkurrenter som mer relevanta och belönar dem med högre positioner i sökresultaten som följd. Därför är det bra att använda sökmotoroptimering för att öka försäljningen på din webbsida. Men för maximal effekt vill vi påpeka att webbanalys och konverteringsoptimering mår bäst av kontinuerlig översyn.

Fördelar med webbanalys och konverteringsoptimering

  • Få bättre förståelse för besökarnas beteende och upplevelse
  • Optimera konverteringsgraden för ökade intäkter
  • Analysera data för att lättare ta rätt investeringsbeslut
  • Maximera lönsamheten vid varje besök
  • En stor konkurrensfördel och ökad organisk relevans
  • Varför välja Toxic för webbanalys och konverteringsoptimering?

Toxic – en trygg partner!

Syftet med vårt arbete är att du ska öka din konverteringsgrad. Det innebär att vi vill hjälpa dig öka din försäljning. Med mångårig erfarenhet av webbutveckling har vi den förståelse som krävs för att förstå hur olika webbelement påverkar dina besökare. Analysen genomförs dessutom alltid av en person som är certifierad i Google Analytics, så du är alltid i trygga händer hos oss.

Dardan Selmani Redigerad 1

Dardan Selmani

Business Developer, Growth Marketing Specialist

Låt oss skapa magi tillsammans!

Skicka ett meddelande så hör jag av mig så snart som möjligt!