Hoppa till innehållet
FINAL – HERO (1)

EntityFlow - Toxics integrationsmotor

EntityFlow är språngbrädan som minskar tiden och kostnaden att integrera era system med varandra. – Toxics integrationsmotor kopplar ihop dina system på ett kick. Det är kostnadseffektivt, skalbart och funktionellt utan att bli komplext.

Med EntityFlow når du halvvägs, redan från start!

Vår integrationsmotor ger fler fördelar än skräddarsydda lösningar.

Spara Pengar

Kostnadseffektiv

EntityFlow sparar både pengar initialt och över tid. Med integrationsmotorn behöver ni inte börja från noll med era integrationer. Vi har en grundplåt som gör att ni kan fokusera på just ert företags specifika behov. Eftersom den också är centraliserad och bygger på en återanvändbar arkitektur minskar EntityFlow både de initiala och de löpande kostnaderna.

Kortare Implementationstid

Enkel och snabb uppstart

En integrationsmotor snabbar upp implementationsarbetet jämfört med andra lösningar, till exempel P2P-implementationer. Vi har redan en grundplattform där många av våra kunders vanligaste system är förkonfigurerade. Det gör att vi snabbt kan komma igång, anpassa och börja överföra data mellan era egna system.

Modern Teknologi

Funktion utan komplexitet

Vår integrationsmotor är baserad på modern teknik som effektiviserar skapandet av nya integrationer mellan olika system. Lösningen är designad för att vara både robust och skalbar, vilket gör den idealisk för att både att ersätta gamla integrationer och implementera nya.

EntityFlow – integrationsplattformen

"Integration som en strategisk tillgång, inte en belastning"

EntityFlow är en integrationsmotor som utvecklats för att ge våra kunders integrationsbehov en flygande start. Vi har redan förberett den med ett robust och kraftfullt ramverk, vilket annars kan vara både kostsamt och komplicerat.

Genom att använda en integrationsmotor har vi skapat en generell och standardiserad plattform som förenklar och snabbar upp underhållsarbetet. Detta skapar också en mer stabil och säker miljö.

Integrationsmotorer representerar det moderna sättet att bygga integrationer. Istället för att skapa enskilda specialiserade integrationer (även kallat P2P), använder vi en centraliserad motor som dynamiskt kan anpassas efter de system som ska integreras och de specifika kundbehoven.

Genom att EntityFlow har utformats med en återanvändbar och generisk arkitektur ger det oss möjlighet att vara flexibla och anpassningsbara. Vi kan hantera olika typer av data och situationer.

Dessutom har vi förberett vår integrationsmotor med de integrationer som många av våra kunder redan använder idag. På så sätt kan ni dra nytta av standardiserade implementationer och minska komplexiteten.

Fördelar med att använda EntityFlow:

💸 Kostnad: Minskar initiala och löpande kostnader.

🕑 Tid: Effektiviserar skapandet av nya integrationer.

🕸️ Komplexitet: Centraliserad och skalbar arkitektur.

 

 

 

 

 

Överblick På Vad Att Entityflow Kan Integrera Olika Typer Av System Så Som CMS, ERP, PIM Mfl

Har du andra behov?

EntityFlow är en flexibel plattform som kan integreras med en mängd olika system. Förutom ERP- och CMS-systemen, kan EntityFlow också kopplas till andra CMS- och ERP-plattformar, commerce-plattformar som Norce och Umbraco Commerce, ditt eget PIM-system och mycket mer. Detta möjliggör en smidig och effektiv hantering av alla dina affärsprocesser och dataflöden.

Vanliga frågor om EntityFlow

Genom att använda förkonfigurerade connectors minskar EntityFlow den tid det tar att utveckla och implementera integrationer mellan olika system, vilket effektiviserar hela processen.

Ja, EntityFlow är utformad för att enkelt kunna skalas upp för att hantera ökande datavolymer och nya integrationsscenario utan att kräva omfattande omkonfigurationer eller ytterligare investeringar i infrastrukturen.

Ja, EntityFlow är flexibelt och kan integrera med olika system och plattformar, inklusive ERP-system som Business Central och CMS/Commerce/PIM-plattformar som Litium, vilket gör det till en mångsidig lösning för olika affärsbehov.

EntityFlow möjliggör snabb implementering av nya system och tjänster genom effektiv dataintegration, vilket hjälper företag att snabbt reagera på marknadsförändringar och kundbehov.

EntityFlow erbjuder robusta funktioner för datahantering och säkerhet som säkerställer att dataöverföringar är säkra och tillförlitliga, vilket minskar risken för dataläckor och andra säkerhetsproblem.

Med en centraliserad integrationsmotor kan tekniska problem och uppgraderingar hanteras mer effektivt, vilket förbättrar systemets övergripande tillförlitlighet och prestanda.

Att investera i en integrationsmotor som EntityFlow kan bidra till att öka det långsiktiga värdet av företagets teknologiska infrastruktur genom kontinuerlig förbättring och innovation inom dataintegration.

Undrar du något mer?

Toxic Kalle Ekstrand 2 1