Sökmotoroptimering (SEO)

Hos oss får ditt företag sökmotoroptimering (SEO) till ett rimligt pris från en Jönköping, Borås, Anderstorp-baserad webbyrå. Vi hjälper dig att synas högt upp på träfflistorna i Google för de nyckelord som bäst beskriver vad din verksamhet erbjuder.

Sökordsoptimering, sökmotoroptimering och sökoptimering är namn på de tekniska åtgärder och metoder som är kopplade till faktorer som styrs av sökmotorns algoritm, och som på ett kontinuerligt sätt utförs för att förbättra placeringar på ord och fraser i olika sökmotorer såsom Google, Yahoo och Bing.

Sökoptimering ingår som en del i sökmarknadsföring med skillnaden att arbetet omfattar förbättring av struktur, innehåll och användarupplevelse på den egna hemsidan jämfört med sökannonsering som sker hos extern part.

SEO Jönköping & Sökoptimering med Toxic

Varför behöver du sökmotoroptimering?

Om du vill få fler affärer och besökare till din hemsida kommer SEO (Search Engine Optimization) att spela en avgörande roll

I takt med att fler av dina konkurrenter köper SEO-tjänster riskerar du att hamna allt längre bak på träfflistorna.

Detta kan innebära en betydande försäljningsminskning om inte du också optimerar din webbplats för att återfå förlorade positioner.

Självklart kan du också befinna dig i startgroparna med en helt ny hemsida och ett antal konkurrenter som du vill ta dig förbi. Vi kan hjälpa dig oavsett situation.

SEO Borås & sökmotoroptimering med statistik

Hur lång tid tar det?

Sökmotoroptimering är en långsiktig process, som beroende på konkurrens och andra faktorer kan ta mellan 3-6 månader eller mer innan önskvärt resultat syns från arbetet.

Google måste utvärdera varje förändring som sker on-page eller off-page innan de kan ge en sida ny position i sökresultaten.

Sponsrade länkar med Google Adwords är ett bra komplement till sökordsoptimering om du inte vill vänta på att få trafik.

Du bör dock komma ihåg att trafiken från de sponsrade resultaten inte påverkar dina positioner i de organiska sökresultaten.

Varför syns jag inte på Google?

Om din hemsida inte råkat ut för någon form av manuell eller algoritmisk bestraffning är det enkla svaret att andra webbplatser har bättre innehåll avseende djup, relevans och volym (läs mer om innehåll).

Därtill ingår givetvis att din domän måste ha relevanta länkar pekade mot sig och en struktur som både passar Google och ”riktiga” besökare (läs mer om struktur).

Relevans bedöms utifrån en tematisk synvinkel med koppling mot användarupplevelse, där både den optimerade ”huvudsidan” samt kompletterande undersidor relaterade till sökordet vägs in i bedömningen.

Därför främjar sökmotorpositionering indirekt affärsutveckling eftersom det är starkt anknutet till om du erbjuder mer åt dina kunder jämfört med konkurrenter. Du måste alltså förtjäna dina positioner.

Hur vi arbetar med sökmotoroptimering

För oss handlar sökoptimering i grunden om att du ska få trafik som leder till fler affärer. Att enbart ha hög trafik är inget lämpligt syfte i sig om du inte kan konvertera den till kunder.

Det är dessutom nästan omöjligt att få bra positioner på sökord som din webbplats inte är relevant för. Detta kan tolkas som att arbeta mot istället för med Google.

I korthet erbjuder vi:

Vad är ditt nästa steg?

Om du har god sökordskännedom tar vi gärna emot en lista med de sökfraser och ord du vill att vi ska arbeta med.

Därefter gör vi en kostnadsfri analys och återkommer med våra förslag.

Vi kommer annars utgå från din webbplats för att plocka ut sökord som du sedan får ta ställning till och godkänna innan arbetet påbörjas.

Under arbetets gång tar vi gärna del av din expertkunskap, bilder och annat outnyttjat material för att höja kvalitén och relevansen för dina sidor.

Läs mer i riktlinjerna för Google-optimering.

Kontakta oss för mer information eller kostnadsfri analys.

Frida Gustafsson
Frida Gustafsson Digital Marknadsstrateg 036-860 22 52 frida@toxic.se

Lämna dina uppgifter nedan så kontaktar jag dig!