Hoppa till innehållet
FINAL – HERO (1)

Vad är en integrationsmotor

De flesta företag sitter på flera olika system som hanterar olika typer av information. När dessa system behöver utbyta information med varandra, då kommer integrationsmotorn in i bilden.

Specialiserade System

Många företag använder specifika system som är specialiserade på olika områden, till exempel ekonomi, kundhantering eller lagerstyrning. Dessa system är utmärkta inom sina respektive områden, men behöver ofta dela information för att verksamheten ska fungera smidigt.

Behovet av Integration

Systemen är sällan utformade för att kommunicera med varandra direkt, vilket innebär att en integrationslösning behövs. Genom att skapa systemintegrationer kan man säkerställa att data flödar fritt mellan olika system, vilket ökar effektiviteten och minskar risken för fel.

P2P-integrationer - En föråldrad metod

Ett klassiskt sätt att skapa integrationer mellan olika system kallas P2P (Point-to-Point). Detta innebär att man skapar direkta kopplingar mellan specifika system. På pappret verkar dessa integrationer effektiva, och de kan också vara det, åtminstone kortsiktigt. Men i verkligheten behövs integrationer ofta under längre tidsperioder.

När fler och fler P2P-integrationer byggs upp blir de ofta dyrare och mer komplexa att hantera. En liknelse kan vara att bygga flera små broar mellan öar istället för en central bro som förbinder alla öar. Varje gång man behöver lägga till en ny "ö" (ett nytt system) måste man bygga en ny bro. Dessa broar ser alla olika ut och måste skötas och underhållas separat.

En annan nackdel med P2P-integrationer är att de ofta saknar central hantering. Detta kan leda till säkerhetsproblem eftersom det är svårt att hålla koll på alla individuella kopplingar. Föreställ dig att spela fotboll med mer än en boll på planen samtidigt - det skulle snabbt bli kaotiskt och svårt att hantera. På samma sätt blir det med många P2P-integrationer.

General Short

Integrationsmotor - Centraliserat hjära ❤️

Föreställ dig en integrationslösning, som exempelvis EntityFlow, som fungerar som hjärtat i ditt företags IT-infrastruktur, där alla system och applikationer arbetar i perfekt harmoni. En integrationsmotor erbjuder just detta – en centraliserad plattform som effektivt kopplar samman alla dina system, oavsett om det är CRM, ERP eller andra affärsapplikationer.

Integrationsmotorer är designade för att hantera stora mängder data från början, vilket eliminerar behovet av tidskrävande anpassningar när behoven växer. Istället kan integrationsmotorn enkelt skalas upp för att möta ökade krav.

Centraliseringen innebär att det finns en enda källa till sanning, ett standardiserat sätt att överföra information och en central punkt för övervakning och skydd. Det underlättar förvaltningsarbetet över tid.

Integrationsmotorn möjliggör också återanvändning av integrationer. Varför uppfinna hjulet varje gång? Istället för att lägga tid på att skapa nya dataflöden mellan systemen kan du fokusera på att skapa effektiva integrationer som faktiskt tillför värde till affärsprocesserna.

Medan P2P-lösningar kanske en gång var spännande, visar modern teknik att integrationsmotorer är det smartare och mer effektiva valet för företag som vill ligga i framkant. Välj EntityFlow och upptäck skillnaden det kan göra för din verksamhet.

Överblick På Vad Att Entityflow Kan Integrera Olika Typer Av System Så Som CMS, ERP, PIM Mfl