Hoppa till innehållet
Bildbank 62

SEO-checklista vid lansering eller migrering av ny hemsida

Vad behöver man egentligen tänka på för att inte tappa SEO-värde vid lansering av en ny hemsida?

Har du idag en etablerad webbplats och står inför en större uppgradering? Kanske ett byte av CMS med tillhörande förändring av hela webbplatsstruktren? Då är sannolikheten stor att din webbplats tappar placeringar på Google om det inte görs åtgärder för att inte förlora befintligt upparbetat SEO-värde.

Syftet med denna artikel är att du ska få en checklista för att minimera obehagliga överaskningar när övergången sker till den nya webbplatsen.

Att tänka på före lansering 

1. Blockera staging-servern för sökmotorer.

Om den nya webbplatsen ligger olanserad på en staging-server så se till att denna INTE under några omständigheter kan bli indexerad i Google och andra sökmotorer med hjälp av robots.txt eller serverinställning som blockerar sökbottar.

Detta görs enkelt genom att i robots.txt lägga in:

User-agent: *

Disallow: /

2. Matcha gamla URL:er mot motsvarande nya URL:er på den nya sajten.

Ta reda på hur den nya strukturen kommer att se ut i förväg så att en fullständig matchning finnas redo. Det är lämpligt att du exempelvis gör en lista i Excel med gamla URL:er i ena kolumnen och nya URL:er i den andra brevid så att det går lätt att importera sedan.

Det går att använda verktyg som exempelvis Screaming Frog SEO Spider eller SEMRush för att få ut en komplett URL-lista om ni inte redan har en tillgänglig sitemap.

RegEx är din vän när det gäller att fånga upp URL:er. Om du exempelvis byter kategorinamn på den nya webben, men behåller strukturen för produktsidorna.

I dessa fall kan du lägga in följande:

^sv/gammalproduktkatalog/(.*) till /sv/nyproduktkatalog/$1

Om du nu går in på den gamla URL:en /sv/gammalproduktkatalog/produkt1 så kommer du att hamna på /sv/nyproduktkatalog/produkt1 som nu är produktens nya URL. Detta är till stor hjälp om man effektivt vill lägga in redirects som pekar mot den nya katalogstrukturen. Detta förutsätter dock att 301-verktyget har RegEx-funktionalitet.

3. Lägg upp en anpassad 404-sida

Se till att det finns en 404-sida som inte är standard för webbservern eftersom dessa brukar vara allmänt fula och ohjälpsamma. Oavsett hur mycket man förbereder inför en migrering/lansering så finns det alltid något som kan gå fel. Därför är det viktigt att ha en 404-sida som länkar ut till åtminstone startsidan så att besökare som hamnar där får någonstans att ta vägen tills problem(en) är lösta.

4. Kontrollera taggar för SEO

Glöm inte att kontrollera att främst title-taggen och meta description finns med på de nya sidorna. Kontrollera även andra taggar såsom alt-taggar, h1:or, schema.org-taggning etc.

Glöm inte att kontrollera och uppdatera canonical-taggar så att inte dessa pekar mot gamla sidor som inte finns kvar.

5. Se till att webbplatsen finns inlagd i Google Search Console

Google Search Console är utan tvekan en av dina bästa vänner när det gäller att upptäcka fel vid både större och mindre förändringar på webbplatsen. Håll extra koll på antalet indexerade sidor och genomsökningsfel och sortera dessa efter datum så att ni kan se vilka problem som är kopplade till migreringen och vilka som funnits sedan tidigare.

6. Ta ut en komplett lista över befintliga länkar från Majestic SEO, Ahrefs eller annat länkverktyg.

Inför migreringar av webbplatser är det viktigt att ha full koll på externa länkar. Oftast ska dessa redan vara uppfångade med hjälp av redirects för den befintliga webben, men det kan finnas länkar från tidigare migreringar som eventuellt har missats. Det kan alltså vara ett bra tillfälle att fånga upp dessa när ändå hela webbplatsen ses över.

Att tänka på efter lansering

  1. Glöm inte att direkt ändra i robots.txt eller i serverinställningar så att sidorna inte blockeras efter lansering om ni använt er av en staging-server! Detta glöms ofta bort!
  2. Ni kan använda Screaming Frog SEO Spider efter migrering för att kontrollera att det inte finns några interna 404 eller andra fel (exempelvis sidor som triggar 500-errors).
  3. Kontrollera webbplatsens hastighet efter lansering med hjälp av Google Pagespeed Insights, Pingdom Tools och GTMetrix för att upptäcka eventuella flaskhalsar.
  4. Kontrollera webbplatsen i Google Search Console. Tänk på att Google Search Console är fördröjt. Ha därför som rutin att bevaka i minst 7 dagar efter migreringen/lansering för att vara hyfsat säker på att alla fel kopplade till lanseringen har upptäckts.

Andra viktiga punkter att tänka på

1. Kör ni annonser på Google Ads?

Tänk på att gclid inte följer med om annonserna länkar till URL:er som gör 301-redirects (eller 302). Detta innebär att spårningen i Google Ads kommer att sluta fungera för exempelvis konverteringar och andra uppsatta mål. I Google Analytics kommer man heller inte att kunna se någon trafik från Google / CPC eftersom den kommer att ligga under Google / Organisk. Därför är det viktigt att alltid byta till rätt URL i annonserna. Om ni använder Google Shopping så se till att produktkatalogen återspeglar de nya URL:erna!

2. Glöm inte bort att lägga in spårningsscript på den nya hemsidan

Lägg in Google Tag Manager, Google Analytics och andra spårningsscript för exempelvis remarketing och e-handelspårning i kassan så att detta fungerar vid lansering. Glöm inte att testa!

3. Kontrollera Google Analytics och/eller Google Tag Manager

Har ni uppsatta mål i Google Analytics som triggas av URL:er? Se till att uppdatera dessa om de har ändrats! Om ni byter från HTTP till HTTPS så se till att ändra detta i inställningarna. Kontrollera Google Tag Manager. Har ni satt upp triggers baserade på URL:er? Se till att dessa uppdateras vid migreringen om de har ändrats.

Om du följer ovanstående checklista bör lanseringen av din nya hemsida bli relativt smärtfri.