Hoppa till innehållet
Dsc 1593

Vad kostar SEO?

Vad ska man egentligen betala för SEO och vad får man?

Kostnaden för SEO kan variera ganska kraftigt beroende på vilket sätt SEO-byrån väljer att arbeta på och vilken prismodell som används. För små och medelstora företag varierar kostnaden för SEO beroende på mängden sökord att arbeta med samt kostnaden per sökord. För stora företag handlar det istället om renodlad timdebitering som är mer kostnadseffektivt eftersom SEO-specialisten då går in i en mer konsulterande roll.

För att förtydliga ska vi reda ut några av de vanligaste frågorna kopplade till kostnader för SEO.

Prismodeller/betalningsmodeller

Det finns flera olika prismodeller för SEO. En av de vanligaste är att betala en fast månadskostnad per sökord (vanligtvis 100 kr – 500 kr per sökord). Denna prismodell passar företag som har behov av att synas på relativt få sökord (hemsidor på mellan 1 – 50 sidor) som kräver ett fåtal rejäla punktinsatser.

En annan vanlig prismodell i Sverige är att enbart betala för placeringar då sökorden ligger på topp 10. Nackdelen med denna prismodell är att SEO-företagen ofta väljer ut väldigt enkla sökfraser att få placeringar på för att få upp kostnaden, vilket då betyder att kunden kanske inte får välja de sökord som är svårast och driver mest trafik, eller så får kunden en onödigt hög kostnad.

För större SEO-projekt (hemsidor över ca 100 sidor) med hundratals sökord är timdebitering vanligast och mest lämplig. Anledningen är att priset annars kan bli väldigt felaktigt i relation till mängden arbete (i timmar) som faktiskt behöver läggas ner. I dessa projekt tillkommer ofta andra roller som till viss del avlastar SEO-specialisten som i högre grad får en mer konsulterande roll.

Vad bör ingå?

Om man har valt en sökordsbaserad prismodell får man oftast enbart tillgång till en SEO-specialist.

I leveransen bör följande ingå:

  • Sökordsanalys
  • Texter (titlar, beskrivningar, alt-texter, mindre mängd anpassad copy).
  • Länkbygge av något slag, om det behövs.
  • Rapportering på sökorden.
  • Rådgivning och förbättringsförslag.

Vanligtvis ingår INTE åtgärder som är kopplade till ren webbutveckling (bygga om funktionalitet).

I större SEO-projekt får SEO-specialisten en mer konsulterande roll där timmarna i högre grad ägnas åt förbättringsförslag och analyser. I dessa projekt behöver timmar också läggas på webbutvecklare för att få förbättringarna genomförda. Detta innebär att timmar behöver fördelas mellan SEO, Front-end och Back-end.

Hur mycket ska man betala?

Hur mycket man betalar och vad man får brukar hänga ihop. Detta gäller även för SEO. De flesta renodlade SEO-byråer har ofta en minimumgräns på ca 5000 kr/månad eftersom det annars helt enkelt blir för låg intäkt i relation till arbetet som behöver utföras.

På Toxic har vi inte satt någon fast gräns för lägstanivån, men vi förbehåller oss rätten att tacka nej till uppdrag där vi ser att resultatet med sannolikhet blir lidande om insatsen är för låg.

Kontakta någon av våra affärsutvecklare så tar vi fram ett lösningsförslag anpassat efter era önskemål.

Här ser du fler blogginlägg om SEO

Vad är SEO?

SEO-checklista vid lansering eller migrering av ny hemsida

Hur lång tid tar SEO?

Kontakta oss

Vill du komma igång med SEO så finns vi här för att hjälpa dig. Kontakta Ida Boman eller skicka ett mail till hello@toxic.se

Dardan Selmani Redigerad 1

Dardan Selmani

Affärsutvecklare, Growth Marketing-specialist

033–784 67 74

Låt oss skapa magi tillsammans!