Hoppa till innehållet
Dsc 2329

Är din hemsida trafikflödesoptimerad?

Som sökmotoroptimerare har man gjort analyser av många hemsidor ”under huven” med hjälp av Google Analytics för att se hur besökare interagerar.

Det finns tyvärr många hemsidor som inte är optimerade för att ta besökaren vidare till andra alternativ/produkter/tjänster, vilket i slutändan innebär missade försäljningstillfällen.

Inom sökmotoroptimering talar man om ”stickyness” vilket innebär att försöka hålla kvar besökaren så länge som möjligt innan den försvinner (det kan också betyda att en hemsida är så bra att besökare stannar kvar länge). Fördelen ur ett SEO-perspektiv är att Google belönar de sidor som inte direkt skickar tillbaka besökaren, eftersom det då tolkas som att resultatet Google visade inte var så relevant som det borde. Detta kallas också avvisningsfrekvens. Att minska denna är bra idé för att förbättra sina sökresultat.

Optimera trafikflödet baserat på en data-driven approach

Innan ett optimeringsarbete påbörjas bör det finnas en klar nulägesbild. Utifrån denna kan man sedan genomföra förändringar och mäta vilken påverkan de ger.

De data som är mest intressanta ur flödessynpunkt finns under sidvisningar/session samt % utgång i Google Analytics. Det är också rekommenderat att titta på beteendeflödesrapporten för att få ett ytterligare perspektiv på var trafik försvinner.

Sidvisningar/session för en trafikkälla kan användas som ett mått på trafikkvalitén, men det är också ett mått på hur väl en hemsida är optimerad för att ta hand om trafiken. Om en hemsida har många interna sidor men få sidvisningar/session finns det anledning att undersöka om det går att göra förbättringar.

% utgång är ett mått på hur stor andel av trafiken som efter ett besök på en specifik sida sedan har lämnat webbplatsen. Om en sida skulle ha en % utgång på 50 procent innebär det att hälften av alla besökare som går in på denna sida sedan lämnar webbplatsen. Att identifiera sina utgångssidor är ett steg i rätt riktning för att försöka få den trafiken att stanna kvar längre på webbplatsen, genom att gå in på andra interna sidor. Någon gång måste givetvis en besökare lämna webbplatsen. Att exempelvis ha en hög % utgång på ”tack för köpet”-sidor är inte så konstigt.

Efter att ändringar har genomförts bör man hålla koll på hur dessa data förändras för att kunna fastställa om de blivit bättre eller sämre.

Hur trafikflödet kan optimeras

Det finns ganska många sätt att bygga en hemsida på, och det beror i huvudsak på vilket syfte den har. Att optimera trafikflödet innebär att ge besökaren fler alternativ att gå in på efter att den tagit del av innehållet på en sida. Detta kan man göra på flera olika sätt.

Exempel på dessa är:

  • Lista med bilder och länkar till relaterade produkter på produktsidor efter produktinformation. För e-handelssidor är detta ett absolut måste, och det används också flitigt av de flesta. Det finns däremot sätt att förbättra listan med relaterade produkter genom att helt enkelt visa fler. Att utöka sortimentet är också en mycket bra metod för att ge besökare fler produktsidor att titta på.
  • Breadcrumb-navigering. Att lägga upp ett länkträd i toppen på varje sida där besökaren kan se vart på webbplatsen den befinner sig, med möjlighet att navigerat uppåt i sidstrukturen, är att bra alternativ för att driva upp antalet sidvisningar. Detta ger dock oftast en marginell förbättring.
  • Interna länkar i textinnehållet. För tjänstebaserade B2B-företag består webbinnehållet vanligtvis av informationssidor som beskriver tjänsterna, och i vissa fall också innehåll för content marketing som exempelvis blogginlägg. På dessa sidor kan man länka vissa nyckelord relaterade till supplementärt innehåll för att ge besökaren fler sidor att besöka (så som vi gjort i denna artikel).
  • Lista med det populäraste innehållet. Många bloggar använder sig av listor med det mest lästa innehållet. För e-handelssidor kan en lista i sidebar med de mest köpta produkterna inom en aktuell kategori driva upp antalet sidvisningar. En e-handelssida som använder detta på ett bra sätt är webhallen.com. Även en ”tack för köpet”-sida skulle kunna ha en lista med de mest populäraste produkterna från de kategorier en besökare handlat från för att ta tillvara på trafiken som annars med stor sannolikt ändå hade lämnat webbplatsen.

Det finns också ”fulare” varianter för att få besökare att stanna kvar längre. Dessa består oftast av olika typer av popups. Exit-popups med rekommenderat innehåll innan besökaren lämnar används av vissa webbplatser, men risken är att de kan irritera och skapa negativa associationer med varumärket. Slide-in popups som visar relaterat innehåll är mindre inkräktande och används på vissa större internationella nyhetssidor.

I slutändan måste man ställa sig frågan hur och var man bäst kan utnyttja utrymmet på en webbsida för att erbjuda fler sidor för besökaren att navigera till för att minimera antalet sidor som inte på något sätt uppmanar trafiken att fortsätta till en ny sida (och närmare ett av målen för webbplatsen). 

Kontakt

Vill du ha hjälp med att optimera din webb? Kontakta oss så hjälper vi dig vidare.