Hoppa till innehållet
Wcag Blogg

Vad är WCAG? Allt du behöver veta om tillgänglighetsdirektivet.

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) – den nya EU-lagen som reglerar tillgänglighetsstandard för webbar och webbutveckling träder i kraft den 28 juni 2025 – här får du svar på de vanligaste frågorna gällande WCAG!

Vad är WCAG?

Web Content Accessibility Guidelines, förkortat WCAG är en samling riktlinjer för att öka tillgängligheten på internet för användare med funktionsvariationer. Riktlinjerna fokuserar på tillgänglighetsanpassning av information, exempelvis texter, bilder, ljud, kod och taggning. Det innebär i praktiken att du exempelvis erbjuder ett textalternativ i stället för ett visuellt element eller att dina besökare kan ta till sig information genom att lyssna i stället för att läsa. Helt enkelt bredda tillgängligheten för en bredare massa.

Vad innehåller WCAG?

WCAG består av 78 kriterier som är uppdelade under 13 olika riktlinjer. Dessa 13 riktlinjer är i sin tur organiserade under 4 principer:

  • Möjlighet att uppfatta: Det ska vara möjligt att förstå innehåll och funktioner för användaren.
  • Hanterbar: Gränssnittet ska vara anpassat för personer med funktionsvariationer och användaren ska kunna använda mus och tangentbord.
  • Begriplig: Informationen ska presenteras på ett begripligt sätt med enkel och läsbar text.
  • Robust: Det ska gå att ta del av webbplatsen obehindrat med olika användarprogram och hjälpmedel både nu och i framtiden.

Varje riktlinje bedöms sedan utifrån tre olika nivåer A, AA och AAA, där A är basnivån och innebär att du förbättrar tillgängligheten något medan AAA innebär att tillgängligheten är så pass hög så att de allra flesta kan ta del av informationen. Dessa nivåer är bra att tillämpa vid kravställning av nya webbplatser.

Varför ska jag tillgänglighetsanpassa?

Förutom att det är ett lagstadgat krav är målsättningen med direktivet att skapa ett så inkluderande samhälle som möjligt där alla har tillgång till information, oavsett funktionsvariation. Ytterligare fördelar är att det som företag är lättare att nå en bredare målgrupp med ökad tillgänglighet.

Vilka tjänster och produkter omfattas av WCAG?

Lagen om tillgänglighet omfattar inte allt och alla. Tjänsterna och produkterna som omfattas av lagen är:

En bild som visar vilka tjänster som omfattas av WCAG. Inom tjänster ingår bland annat telefoni, banktjänster, e-handel, webbar, mobil- och webbapplikationer. Allt som omfattas hittar du via länken längst ner i inlägget.

De som erbjuder en tjänst eller produkt i någon form av ovanstående beskrivna kommer att behöva tillgänglighetsanpassa sin tjänst eller produkt. Generellt brukar det handla om digitala produkter och tjänster så som innehåll, dokument, media, design och utveckling. Även om din tjänst eller produkt inte omfattas av WCAG, rekommenderar vi att tillgänglighetsanpassa det du erbjuder för att nå en bredare målgrupp.

Kan jag WCAG-anpassa min befintliga webbplats?

Om din webbplats är byggd enligt praxis brukar det gå att tillgänglighetsanpassa enligt WCAG-kraven relativt enkelt. Kontakta oss eller annan expert för att identifiera vad ni behöver anpassa för att uppnå tillgänglighetsstandard.

Hur går jag tillväga för att tillgänglighetsanpassa enligt WCAG?

Det tar tid att planera, genomföra och följa upp åtgärder och utvecklingsinsatser. Därför råder vi dig att börja planera redan nu. Vår rekommendation är att du börjar med en analys av vad du behöver tillgänglighetsanpassa för att sedan vidta åtgärder därefter. Vill du har hjälp av någon som vet vad som krävs är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig.

Här kan du läsa om vilka som inte omfattas av direktivet.
Här kan du läsa mer om regeringens förslag.