Hoppa till innehållet
Wcag Guide Hero

Tillgänglighetsanpassning av din webb – så skapar det värde och ökar din försäljning

Har du inte riktigt förstått vitsen med att tillgänglighetsanpassa din webb? Då är den här guiden riktad till dig. Vi ger dig svaren på hur en tillgänglighetsanpassad webb skapar värde, ökar din försäljning och får användare att återvända till din sajt. Ladda ner gratis!

Web Content Accessibility Guidelines, förkortat WCAG är en samling riktlinjer för att öka tillgängligheten på internet för användare med funktionsvariationer. Riktlinjerna fokuserar på tillgänglighetsanpassning av information, exempelvis texter, bilder, ljud, kod och taggning. Det innebär i praktiken att du exempelvis erbjuder ett textalternativ i stället för ett visuellt element eller att dina besökare kan ta till sig information genom att lyssna i stället för att läsa. Du breddar helt enkelt tillgängligheten för en bredare massa.

I den här guiden presenterar vi hur du som företagare kan skapa värde och öka din försäljning genom att tillgänglighetsanpassa din webb.

Guiden innehåller:

  • Vad är WCAG?

  • Så här många behöver stöd

  • Tillgänglighetsanpassa och öka din lönsamhet

  • Statistik

  • Tre steg mot ökad lönsamhet

Hämta guide