Hoppa till innehållet
Sociala Medier 2021

Svenskarna och sociala medier 2020

Utvecklingen av sociala medier går fort, inte minst under en pandemi. Här sammanfattar vi Svenskarna och internet 2020 utifrån perspektivet sociala medier.

Unikt för 2020 års rapport av Svenskarna och internet var att man denna gång inte bara jämförde årets resultat med föregående års statistik, utan även mätte utvecklingen under året. Något som är otroligt användbart, självklart med tanke på den effekt pandemin har haft på sociala medier, men även i allmänhet då utvecklingen av sociala medier går extremt snabbt.

Detta tar vi främst med oss från årets rapport:

 • Pandemin har gjort att vi vill ha mer av allt
  Samtliga sociala medier ökar i användande under 2020 och det är inte bara användningen någon gång som ökar – även den dagliga användningen av sociala medier ökar drastiskt.
 • 9 av 10 svenskar finns i sociala medier
  89 % av svenska internetanvändare (+16 år) nyttjade minst en social nätverksplats under Q3 2020. Att vara i sociala medier är en stor del av det vi väljer att göra när vi befinner oss online.
 • Vi ändrar vårt beteende, och använder kanalerna annorlunda
  Framför allt Facebook, som numera är mer av en infrastruktur för olika tjänster, men vi ser även andra förändrade beteenden såsom ett ökat chattande på Instagram.
 • Instagram har blivit mainstream
  Instagram har gått från att vara en kanal för fotodelning, främst intressant för de yngre, till att vara en multikanal där alla åldersgrupper möts. Och pensionärernas användande av kanalen ökar.
 • Vilka typer av kanaler vi använder skiljer sig mellan könen
  Kvinnorna nyttjar i största mån visuella kanaler, såsom Instagram, Pinterest och TikTok, medan männen främst nyttjar kanaler som fokuserar på text såsom Twitter, Reddit och LinkedIn, även om båda könen finns i samtliga kanaler.
 • Val av kanal(er) skiljer sig mellan åldrarna
  TikTok och Snapchat är fortsatt kanaler för den yngre generationen medan Facebook är mer för de äldre.
 • LinkedIn har fått en skjuts i pandemin
  LinkedIn hade en blygsam ökning på bara 1 procentenhet mellan 2019 och 2020 Q1, men har mellan Q1 och Q3 i 2020 ökat med hela 5 procentenheter och blir därmed, tillsammans med Instagram och Tiktok en av de tre sociala nätverk som vuxit mest bland internetanvändarna (16+ år) under pandemin.

Facebook

Användandet av Facebook ökar under 2020, både i användandet någon gång och i dagligt användande, men vi ändrar också vårt beteende i kanalen. Facebook går mer och mer mot att bli en plattform för infrastruktur, där Messenger och grupper är de tjänster/kanaler som används mest, samtidigt som Marketplace är den kanal som har ökat mest under pandemin. Däremot sjunker Facebook-användandet bland de yngre och även om de använder kanalen så är det dagliga användandet lågt.

Det spekuleras i om Facebook håller på att dö ut, vilket all statistik tyder på att den inte kommer att göra. Däremot ändrar kanalen karaktär och kommer sannolikt att bli något annat. Idag är det mer av en infrastruktur för fotbollslaget, insamlingen, eventen – vi vill hålla kontakt och koll på saker, snarare än att publicera inlägg.

Facebook-statistik 2020:

 • Facebook är den största sociala kanalen bland svenska internetanvändare (16+ år).
 • 8 av 10 svenska internetanvändare (16+ år) använder Facebook någon gång (2020).
 • Facebook-användandet har ökat med 2 procentenheter under pandemin (från 70 % i Q1 2020 till 81 % i Q3 2020).
 • Det dagliga användandet av Facebook har ökat med 4 procentenheter under pandemin (från 54 % i Q1 2020 till 58 % i Q3 2020).
 • Marketplace är den aktivitet på Facebook som har ökat mest under pandemin, med 7 procentenheter (från 19 % i Q1 2020 till 26 % i Q3 2020).

 

Statistik på Facebook-användare år 2020

 

Instagram

Även Instagram, som ägs av Facebook, håller på sätt och vis på att byta skepnad. Detta i takt med att de "härmar" andra kanalers funktioner. Under 2020 har många nya tjänster tillkommit på Instagram och de har laborerat (laborerar fortfarande) med strukturen av gränssnitt och menyer. Det blir mer fokus på shopping och Instagram har numera flera olika "kanaler" i kanalen. Vi har det "vanliga" flödet, sen har vi Stories (Snapchat), Utforska (Facebook), Reels (Tiktok), Guides (blogg/magasin), Shopping (e-handel), IGTV (Youtube) och DM (Messenger).

Intressant statistik från Svenskarna och internet 2020 är att kanalen, som tidigare främst har varit för de yngre, nu är mer maninstream och att alla åldersgrupper faktiskt finns där. Även om kanalen fortfarande domineras av de yngsta (mellan 16–25 år) där 9 av 10 använder Instagram, är det bland pensionärerna som kanalen vuxit mest under 2020 (9 procentenheter).

I övrigt är det 71 % av svenskarna som använder kanalen någon gång och 50 % av svenskarna (16+) är där varje dag, och det dagliga användandet har ökat med 11 procentenheter under 2020 (sett till samtliga användare).

Instagram-statistik 2020:

 • Instagram växer mest hos pensionärer under pandemin (ökning med 9 procentenheter mellan Q1 och Q3 2020).
 • 88 % av studerande befinner sig allra mest på Instagram (Q3 2020).
 • 9 av 10 som är mellan 16–25 år använder Instagram (Q3 2020).
 • 33 % av svenska internetanvändarna (16+ år) chattar i Instagram (Q3 2020).
 • Den chattjänst som har ökat mest under pandemin är Instagram (8 procentenheter mellan Q1 2020 och Q3 2020).

Linkedin

Användandet av Linkedin har ökat, både i jämförelsen mellan Q1 2019 och Q1 2020, och under pandemin. Det som är mest intressant är att det är bland de arbetande internetanvändarna som användandet ökar (4 procentenheter under 2020) medan de arbetssökande tenderar ha minskat sin närvaro på LinkedIn under pandemin. Det ska dock tilläggas att denna grupp utgörs av en liten bas vilken ger en högre felmarginal.

Kort sammanfattat så används Linkedin mest av tjänstemän, högutbildade, personer som bor i höginkomsthushåll samt personer som jobbar i privat sektor.

De högutbildade är de som har ökat sin närvaro på Linkedin mest under pandemin, från 44 % i Q1 till 50 % i Q3 – alltså en ökning med 6 procentenheter. De med lägre utbildning använder inte detta forum i alls lika hög grad, och pandemin har heller inte fått dem att göra det i särskilt mycket större utsträckning.

Linkedin-statistik 2020:

 • 37 % av svenskarna (16+) använder Linkedin någon gång (Q3 2020).
 • Linkedin-användandet har ökat med 5 procentenheter under pandemin (Q3 2020 jämfört med Q1 2020).
 • 65 % tjänstemän använder använder Linkedin minst någon gång (Q3 2020).
 • 20 % arbetare använder använder Linkedin minst någon gång (Q3 2020).
 • 55 % som arbetar inom privat sektor använder använder Linkedin minst någon gång (Q3 2020).
 • 35 % som arbetar inom offentlig sektor använder använder Linkedin minst någon gång (Q3 2020).

 

Statistik på LinkedIn-användare år 2020 som visar att högutbildade är de som ökat sin närvaro på LinkedIn under pandemin.

 

Snapchat 

Snapchat domineras fortsatt av de yngre. Kanalen dyker kraftigt vad gäller användning från åldrarna 16–25 år (91 %) till 26–35 år (58 %). Därefter är fallet fortsatt brant till 36–55 år där en dryg tredjedel är användare. I åldrarna 66–75 år använder knappt 1 av 10 Snapchat, och vid 76+ år endast 5 procent.

Snapchat-statistik 2020:

 • 42 % av svenska internetanvändarna (16+) använder Snapchat minst någon gång, och 22 % minst varje dag (Q3 2020).
 • 9 av 10 som är mellan 16–25 år använder Snapchat (Q3 2020).
 • 86 % av de mellan 12–15 år använde Tiktok i första kvartalet 2020.
 • Det är fler kvinnor än män som använder Snapchat (46 % kvinnliga internetanvändare kontra 27 % manliga internetanvändare uppgav att de använder Snapchat minst någon gång under Q3 2020).
 • 82 % av de studerande använder Snapchat (Q3 2020).
 • Arbetande är de som ökar mest i användningen i Snapchat under pandemin (6 procentenheter mellan Q1 2020 och Q3 2020).

Tiktok

Tiktok är en kanal med unga som sin huvudsakliga målgrupp, och kanalen domineras av de yngre internetanvändarna. Tiktok är en mobilapp avsedd för att skapa och dela videor och livesändningar.

Det kinesiskt ägda Tiktok har varit omskrivet i media under pandemin, bland annat genom påståenden att appen olovligen hanterar data om användaren. Detta har bland annat resulterat i att SVT och SR uppmanat sin personal att inte använda appen.

Under pandemin har ändå användandet av Tiktok ökat i samtliga åldersgrupper. I åldrarna 16–25 år har användningen gått upp med hela 8 procentenheter, från 39 % i Q1 till 47 % i Q3. Allra störst ökning har dock skett i åldrarna 26–35 år – där har användningen gått upp med 9 procentenheter till 15 % i Q3. Bland internetanvändare äldre än 45 år använder däremot färre än 1 av 10 Tiktok.

Tiktok-statistik 2020:

 • 7 av 10 av de mellan 12–15 år använde Tiktok i första kvartalet 2020.
 • 14 % av svenska internetanvändarna (16+) använder Tiktok minst någon gång, och 6 % minst varje dag (Q3 2020).
 • Användandet av Tiktok har ökat med 5 procentenheter under pandemin 
 • Tiktok domineras av de som är 25 år eller yngre (47 % av svenska internetanvändare i åldern 16-25 använde Tiktok under Q3 2020.)
 • Det är fler kvinnor än män som använder Tiktok (17 % kvinnliga internetanvändare, kontra 11 % manliga internetanvändare uppgav att de använder Tiktok minst någon gång under Q3 2020).

Youtube

Youtube har ökat sedan 2019 – från 86 % till 91 % i 2020 Q3. Drygt 9 av 10 internetanvändare (16+ år) tittar alltså på Youtube. Det är dock bara 31 % som tittar på Youtube dagligen, vilket är lägre än både strömmande videotjänster (36%) och traditionell tv (52%).

Pinterest

Pinterest är ett socialt nätverk där användarna kan lägga upp, spara och sortera bilder på olika digitala anslagstavlor. De kan också följa andra användares anslagstavlor för att hitta bilder och inspiration.

Användningen av Pinterest har ökat i samtliga åldersgrupper under pandemin, men i synnerhet bland 16–25 år som ökat från 35 % i Q1 till 42 % i Q3. I åldrarna 16–45 år använder drygt 4 av 10 Pinterest. Även de äldre använder Pinterest, och under pandemin har de äldsta internetanvändarna på 76+ år ökat sin användning med 6 procentenheter, från 2 % i Q1 till 8 % i Q3.

Influencer Marketing

Influencers är ofta bloggare, Youtube-personligheter och poddare som får betalt för att lyfta fram vissa produkter eller varumärken på ett personligt sätt. Nära 2 av 10 (18 % av internetanvändarna 16+ år) uppgav i Q3 2020 att de köper varor på rekommendation av känd influencer. Det är i synnerhet något som de studerande – till stor del de yngre – ägnar sig åt. Där är siffran 35 % jämfört med de arbetande (18%) och pensionärer (3%).

Det är också mer än dubbelt så många kvinnor som handlar på rekommendation av influencer, nämligen 24 % jämfört med 11 % för män. I synnerhet är det unga kvinnor som gör det – exempelvis åldern 16–25 år där siffran är hela 55 %. 

 

Statistik på antalet av internetanvändare över 16 år som har köpt vara som känd influenser har rekommenderat.

 

Kontakta oss

Blev det för mycket att tänka på? Det är lugnt, vi arbetar dagligen med sociala medier och älskar statistik. Kontakta gärna oss så tar vi gemensamt ert nästa steg digitalt.

Här kan du läsa mer om annonsering i sociala medier