PIM för e-handel och produktwebb

Strukturera företagets produkter för enhetliga kundupplevelser och få stenkoll på ditt sortiment.

Skapa en central struktur för företagets produkter - på en plats för alla kanaler och språk. I ett PIM kan du skapa enklare administrativa flöden för dina produkters livscykel.

PIM, produktinformation eller sortiment?

PIM (Product Information Management) handlar om att strukturera och visualisera eller dela med sig av företagets produkter på webben och i övriga kanaler. Ett PIM-system effektiviserar och automatiserar manuell hantering av företagets produktinformation. För att förenkla så är det en produktkatalog som integreras mot affärssystem och förädlas vidare med marknadsdata.

PIM-systemet hanterar stora och snabbt växande sortiment utan problem; och informationen uppdateras i alla relevanta kanaler samtidigt. Syftet är att minimera andelen manuellt arbete och skapa mer tid för affärsutveckling och möten med dina kunder. I längden bidrar det till administrativa besparingarna och ökad lönsamhet. Det erbjuder dessutom ett stöd internt för att kunna arbeta effektivt med produkter, dess varianter och erbjudanden ut till marknaden.

Enhetliga kundupplevelser

Det är viktigt att varumärket skapar en och samma upplevelse för kunden, oavsett plats eller tid på dygnet. Med hjälp av ett PIM kan du till exempel skapa samband mellan olika produkter som hör ihop, hantera språkanpassningar och andra lokala variationer genom att lägga upp strukturer som underlättar navigering och sök i ditt produktsortiment.

PIM hjälper dig spara tid och pengar

Huvudsyftet med PIM är alltså att skapa enkelhet och effektivitet i det interna arbetet kring ditt produktsortiment. När du hanterar produktdatan centralt minskar du risken för dubbelarbete och det blir enklare att hålla koll på hela ditt sortiment. Genom ett användarvänligt system blir arbetet roligare och mer produktivt på vägen mot den ultimata kundupplevelsen. För det är just möjligheten att förstärka kundupplevelsen och att samtidigt kunna spara tid och pengar som i huvudsak gör att fler företag ser över sin produkthantering.

Varför PIM?

  • Strukturerad produktinformation på en plats
  • Effektiviserar arbetet och minskad spilltid internt
  • Enhetlig information till dina kunder i alla kanaler
  • Enkelt att dela med sig av företags produktinformation
  • En gemensam arbetsplats för förädling av produkter

E-handel och PIM

Ett bra och strukturerat PIM-system visualiserar företagets produkter och skapar enhetliga kundupplevelser. När du bestämmer dig för att utöka din affär med en e-handel har du stor nytta av ett PIM eftersom det förenklar arbetet genom en överskådlig och lättnavigerad produktstruktur. Det hjälper också dina medarbetare att arbeta med produktinformationen på ett effektivt sätt. Vi hjälper dig att bygga ett PIM-system som passar dina behov och vi använder oss framförallt av Litium eller Norce. Har du en mer komplex kravspecifikation kan vi skräddarsy en lösning som passar dig. 

Bloggtips: Vad är ett PIM? 

Till våra kundcase