Hoppa till innehållet
Bildbank 14

Trendspaning inom B2B e-handel 2024

Trenderna pekar på stark möjlig tillväxt, digital omvandling och en begynnande oro för de som inte har satt en plan för sin digitala transformation ännu.

Jag tittar på 2024 med en blandning av extremt hög förväntan och en viss oro. Året pekar mot fortsatt exceptionell tillväxt och digital innovation inom B2B-handeln, vilket givet trenden ger mig en växande oro för de företag som ännu inte inlett sin digitala transformation. Den digitala handeln har en prognostiserad årlig tillväxt på 10–15%, vilket är en imponerande siffra. Med den siffran som bakgrund är det inte bara rimligt att se på digital transformation som en möjlighet, utan snarare en nödvändighet för att överleva inom B2B. I jämförelse med B2C-handeln har B2B-sektorn ökat tillväxten med fem gånger så mycket. Detta är en trend som fortsatt förväntas accelerera.

År 2025 spår Gartner att 80% av all försäljningsinteraktion kommer att ske via digitala kanaler och dessutom baserar nio av tio B2B-köpare stora delar av sina beslut baserat på digital information. När jag ser till den utvecklingen är det tydligt att de företag som ännu inte har påbörjat sin resa mot B2B e-handel riskerar att hamna långt efter sina konkurrenter. Inte bara gällande kundengagemang utan även sett till marknadsandelar.

Trendspaningar inom digital handel för 2024 och framåt

I en tid av ekonomisk osäkerhet kommer det under 2024 blir ännu viktigare att skapa effektivitet mellan olika avdelningar internt och mellan leverantör och kund. Alla vill vara säkra på att tiden och pengarna läggs på rätt saker. Jag ser även att det kommer bli ett större fokus på relationer, där de digitala verktygen skapar förutsättningar att ligga steget före konkurrenterna och erbjuda kundfokuserad service på en helt ny nivå.

Trendspaning inom digitala verktyg för kundcentrerad service

 1. Omnikanal och personalisering:

  • En ökning av omnikanalstrategier förväntas, där målet är att skapa en enhetlig och personlig kundupplevelse över alla plattformar och personliga möten.

 2. Digitala försäljningsrum:

  • Vi kommer under 2024 se mer av digitala försäljningsrum där samarbetet mellan säljare och kund förenklas och förstärks i det digitala. Ett digitalt verktyg som blir en viktig pusselbit i det arbetet är konfiguratorer, kundportaler och annan digital innovation.

 3. Teknologisk integration:

  • Vi kommer se ett ökat fokus på effektivisering av affärsprocesser och integrationer ibland med hjälp av AI- och maskininlärningslösningar. Investeringen inom nämnda områden spås öka rejält under kommande år.

 4. Datahantering:

  • För att kunna möta kundens behov kommer det blir allt större krav på att företag samlar in och sköter sin datahantering på rätt sätt. En starkare inriktning på datakvalitet och flöden blir avgörande för att förstå och möta kundbehov.

 5. Data-driven försäljning

  • I ekonomiskt oroliga tider blir det ännu viktigare att jobba datadrivet. Försäljningsavdelningen och marknadsavdelningen kommer jobba ännu tightare för att säkerställa att varje krona investeras rätt och skapar rätt affärer. 

Utebliven digital transformation är ett direkt hot

Utan en stark digital närvaro och e-handelsstrategi riskerar företag, som inte har påbörjat sin digitaliseringsresa att bli irrelevanta i en alltmer digitaliserad marknad. Konsekvenserna kan vara drastiska, från minskade marknadsandelar till förlorade affärsmöjligheter och svårigheter att uppfylla kundernas förväntningar. Att ignorera den digitala omvandlingen är inte längre ett alternativ – det är ett direkt hot mot företagets livskraft.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis ser jag att företag inom digital handel, särskilt de som fokuserar på B2B, behöver anamma en strategisk expansion för att hålla sig relevanta. Digital transformation, förbättrade kundupplevelser och säkerhet blir centrala teman. Implementeringen av ny teknik som artificiell intelligens (AI) och maskininlärning (ML) är avgörande för att skapa skräddarsydda lösningar och optimera kundinteraktioner. Dessutom blir datadriven försäljning och growth marketing nyckelkomponenter för framgång, där insikter från data underlättar effektivare kampanjer och engagemang, något som kommer vara ännu viktigare i en ekonomiskt orolig tid.

Kundens krav kring digital transformation kastar en skugga över de företag som ännu inte har omfamnat dessa förändringar. För dem som tvekar eller inte har resurserna att integrera ny teknik, uppstår ett växande gap mellan dem och de företag som redan anpassat sig. Detta gap representerar inte bara en teknologisk skillnad utan även en missad möjlighet att möta och överträffa kundförväntningar. Köparens förväntningar fortsätter att stiga och företag som inte kan erbjuda en sömlös, digitalt driven kundupplevelse riskerar att hamna efter.

Detta kritiska ögonblick understryker vikten av att vara proaktiv och strategisk i sin utveckling och strävan mot digital innovation. För företag inom B2B e-handel är det dags att agera, omfamna förändring och investera i teknologier och strategier som kommer att definiera framtidens affärslandskap. Genom att agera så kan de säkerställa att de inte bara överlever utan blomstrar i den nya digitala ekonomin.

Källor

Commerce Tools (Pivotal Trends and Predictions in B2B Digital Commerce in 2024)

Litiums (The ultimate B2B guide 2024)

Egna reflektioner och spaningar från Daniel Eriksson, VD och Digital affärsutvecklare.

Vill du komma i kontakt med oss?