Hoppa till innehållet
Kalle Daniel Toxic

Toxic går starka ur pandemin – har dubblerat personalstyrkan

Webb- och e-handelsbyrån Toxic har under pandemin fördubblat personalstyrkan och lokalytorna och påvisar samtidigt ett starkt tillväxtresultat.

Att göra som alla andra har aldrig varit webb- och e-handelsbyrån, Toxics, melodi. När många företag tvingades permittera och säga upp personal på grund av pandemins lamslagning gjorde Toxic precis tvärtom och dubblerade personalstyrkan.

– Det är ingen hemlighet att många företag har haft det tufft och tvingats permittera men eftersom vi märkte en ökad efterfrågan från både nya och befintliga kunder valde vi att öka tempot. Det har visat sig att gasa oss ur kurvan och satsa var rätt beslut, Daniel Eriksson, vd på Toxic.

Att rekrytera rätt personer på en orolig marknad är inte lätt, att dessutom hålla intervjuer, arbetsprov och förmedla kultur och kärnvärden digitalt är ytterligare en utmaning. En utmaning som Toxic tog sig an på sin tillväxtresa under pandemin. Många av de nyanställda introducerades via digitala kanaler och kulturen som annars är en stor del av företagets framgång sattes på prov.

– Vi är stolta över vår kultur som i mångt och mycket är det som attraherar och motiverar våra medarbetare. Det har krävts ett gediget arbete för att fortsätta förmedla den kultur som annars är vår vardag men genom smarta idéer, innovativa kollegor och ett stort gemensamt ansvar har vi onboardat och introducerat 27 nya kollegor under pandemin, vilka nu är en lika självklar del som de som jobbat på Toxic längst, säger Daniel Eriksson, VD för Toxic.

I samband med den stora tillväxten flyttade även Toxic till nya lokaler i Jönköping, där det nya kontoret är en nästintill dubblering sett till yta och platser. Under samma period har bolaget genomgått den största organisationsförändringen sedan starten 1996 och påvisar trots stora investeringar ett starkt resultat.

– Vi vet att det är viktigt att organisationen får ordentligt med kärlek när många nya medarbetare ska introduceras och processer ska sättas. Därför valde vi att omorganisera oss för att skapa ännu bättre förutsättningar för effektiva projekt och leveranser. Sett till vår tillväxt 2020 på 7 procent och vårt nöjd kund-index som visar ett resultat på 7,9 (ökning 0,2) på en tiogradig skala har vi kvittot på att vi gör mycket rätt, fortsätter Daniel Eriksson, VD för Toxic.

Toxic har i nuläget 55 anställda och har målsättningen att fortsätta växa och öka omsättningen med närapå 30 miljoner kronor till 2023.  

– Vi har höga ekonomiska mål men för oss är det viktigaste att organisationen och medarbetarna mår bra. Vi kallar det hållbar tillväxt. Det i sin tur leder till bra leveranser och nöjda kunder, avslutar Daniel Eriksson, VD på Toxic.