Hoppa till innehållet
Dsc 2220

Google Search Console - Det sista viktiga verktyget har flyttats

Än har inte alla verktyg släckts ner och flyttat till det nya gränssnittet för Google Search Console, men nyss flyttades det sista verktyget som är av verklig betydelse.

Google Search Controle startsida

Den 28:e mars 2019 släcktes verktyget ner för att hämta URL:er för indexering i gamla Google Search Console. Detta har länge varit till stor hjälp för alla som arbetar med SEO och vill få ändringar indexerade så snabbt som möjligt.

Den stora nackdelen med förändringen är att vi nu inte längre får se en lista med alla tidigare inskickade URL:er. Även möjligheten att välja om man enbart vill indexera angiven sida eller att Googlebot ska indexera samt följa länkar har tagits bort. Vi får helt enkelt lära oss att leva med det nya verktyget om inte dessa funktioner läggs till i framtiden.

För att skicka in URL:er för indexering i nya Google Search Console så kopierar man nu hela URL:en.

Detta görs i följande steg:

  • Klistra in hela URL:en i rutan "Granska en webbadress på"
  • Google Search Console's nya sökruta där man kan granska en webbadress
  • Vänta på att rutan laddats och klicka på begär indexering
  • Sökresultat efter granskning av webbadress som finns på google där man kan klicka på 'begär indexering'
  • Du kommer sedan att få upp ett meddelande om att indexeringen har blivit begärd. Om du skickar in många URL:er efter varandra kan du bli tvungen att skriva in captcha för att kunna skicka in fler. I det gamla verktyget fanns en gräns på 10 URL:er per dag och det ser ut som att gränsen för antalet URL:er du kan skicka in i nya gränssnittet också ligger däromkring (10-15 st per dag).
  • Bekräftelse på att indexering av en webbadress har begärts 

Idag har nästan alla delar i gamla Google Search Console flyttats till det nya under Söktrafik. Den enda delen som ännu inte visar upp meddelande om flytt är ”Internationell inriktning”. Under ”Googles index” finns bara ”Ta bort webbadresser” kvar som rent praktiskt inte har speciellt mycket användbarhet.

För att se information om söktrafiken måste du använda det nya gränssnittet. Om du ännu inte har använt överblicken för resultat och ser att raderna för genomsnittlig CTR och genomsnittlig position saknas så behöver du bara klicka på rutorna (rödmarkerade i bilden nedan). Detta framgår tyvärr inte helt tydligt.

Information om söktrafiken där man måste klicka på rutan 'Genomsnittlig CTR' eller 'Genomsnittlig poistion'

I gamla Google Search Console under ”Genomsökningsåtgärder” finns ett par intressanta flikar kvar som ännu inte har flyttats över. Bland dessa är Genomsökningsstatistik den mest intressanta där du som bekant kan se antal genomsökta sidor per dag, antal kB som hämtas varje dag och tid som krävs för att hämta en sida i millisekunder.

Den kanske mest intressanta grafen ur optimeringssynpunkt är att se om sidhämtningarna blivit snabbare i samband med optimeringar för att förbättra hastigheten. Testverktyget för robots.txt samt delen ”Webbadressparametrar” ligger också kvar tills vidare. Dessa används inte speciellt ofta.

Vi kan enbart spekulera i om delen ”Web Tools” som ligger utanför Google Search Console kommer att få finnas kvar. Sannolikt kommer den också att omarbetas framöver.

I samband med flytten av indexeringsverktyget så kan vi nu konstatera att samtliga verktyg av betydelse har flyttats till det nya gränssnittet och vi kan i stort sett säga adjö till det gamla.

Den gamla Google Search Console där Google refererar till den nya Search Console och därmed lägger ner den gamla