Hoppa till innehållet
IMG 3710

Google Panda & hårdare krav på webbplatsinnehåll

I våras kom den nya innehållsuppdateringen Panda 4.0, som innebar nya krav på webbinnehåll.

Uppdateringen som just nu håller på att rullas ut (sedan 25:e september) är en åtstramning jämfört med Panda 4.0. Den som fastnat i detta filter har orsak att läsa vidare.

Det är ganska enkelt att se om en hemsida har drabbats av en Panda-uppdatering, eftersom raset gäller hela webbplatsen (några få sidor kan fortfarande finnas kvar på gamla positioner, om de har innehåll med hög kvalité). Givetvis kan ett ras i positioner bero på många olika faktorer, men om det sker i samband med en algoritmuppdatering är orsaken ganska tydlig.

Vad ska man göra om man har drabbats?

Att felsöka efter en Panda-uppdatering kan vara ganska svårt eftersom de flesta inte kan avgöra vilket innehåll som är bra/dåligt. Det finns också risk att man av misstag ändrar innehåll som faktiskt är bra, men som dras ner på grund av att hela domänen har fått ett penalty.

En av lösningarna är att balansera ut sitt befintliga innehåll med fler nya sidor som är av högre kvalité (ett nollsummespel). Detta medför att bedömningen av hela webbplatsen ändras så att alla sidor får bra placeringar igen (det som är bra väger över rent procentuellt). Det är dock viktigt att vara medveten om att befintligt innehåll måste förbättras för att minska risken att det drar ner webbplatsen i nästkommande uppdateringar.

De flesta företag kan skydda sig ganska hyfsat mot nya Panda-uppdateringar genom att regelbundet skriva utförliga texter om nyheter som inträffar (försäljningar, event och liknande).

Om man har en webbplats som är relativt inaktiv gällande nytt kvalitétsinnehåll så är det hög tid att börja lägga till mer nu!

För den som vill felsöka sitt befintliga innehåll (sida per sida) finns det möjlighet att gå efter följande checklista:

  1. Innehåller sidan egna bilder eller är de kopierade från andra källor?
  2. Är textinnehållet mycket tunt?
  3. Är texten skriven på ett svepande sätt utan tekniska detaljer och facktermer?
  4. Är flera sidor innehållsmässigt snarlika?
  5. Finns det internt duplicerat innehåll?

Beskrivning av punkterna i detalj

Den första punkten fungerar som direkt kvalitétshöjande. Egna unika bilder ger en innehållsmässig bonus jämfört med kopierade bilder, som inte ger något alls – varken negativt eller positivt. Det är också en fördel att ha flera unika bilder på en produkt jämfört med bara en.

Den andra punkten går att se ur både en kvantitativ och kvalitativ synvinkel. Ibland kan en kort beskrivning vara bra om den lyfter fram detaljer som urskiljer en produkt från en annan som är snarlik, men en längre unik beskrivning är bättre än en kort – speciellt om konkurrenter använder långa beskrivningar.

De tre sista punkterna är de mest avgörande för om en webbplats kan klara sig efter en Panda-uppdatering eller inte.

Den tredje punkten illustrerar det som Google vill ska förekomma först i sökresultaten – expertkunskap. De vet att innehåll kommer att se mycket olika ut beroende på om det skrivs av en expert med lång erfarenhet jämfört mot helt oerfaren person. Skillnaden är oftast att experten har ett ordval av en mer teknisk karaktär (facktermer) samt att vinkeln oftast blir mer unik, eftersom det kommer från personlig erfarenhet. Behovet av att skriva svepande försvinner också när det handlar om något som man kan väldigt bra.

För att undersöka punkt fyra krävs en viss bedömningsförmåga eftersom den kan vara ganska svår att upptäcka problem med. De webbplaster som löper störst risk att drabbas av problem med snarlikt innehåll är de som har flera produkter som beskrivs på nästan samma sätt (liknande eller exakt samma specifikationer). Det är viktigt att varje sida är unik – även innehållsmässigt. Därför måste unika egenskaper eller information lyftas fram i större utsträckning för att skapa distinktion mellan varje sida.

Punkt numer fem går att kontrollera med hjälp av siteliner.com, som scannar av allt innehåll på webbplatsen och markerar de textstycken som förekommer på mer än en sida. En viss grad av internt duplicerat innehåll är OK, men om man ser att det finns längre stycken med samma text så bör det åtgärdas.

Förhoppningsvis kan dessa punkter hjälpa de webbplatsägare som någon gång drabbats av en Panda-uppdatering. I annat fall kan vi alltid hjälpa dig med sökmotoroptimering för att lösa eventuella problem.