Hoppa till innehållet
IMG 0253

En stjärna att minnas

En intressant person - i alla fall för oss programmerare. Programmeringens järnlady och kanske mest betydelsefulla person någonsin.

Det var en gång en dam som ville bli officer i US Navy. Hennes namn var Grace Hopper. Andra världskriget pågick för fullt, och hon ville dra sitt strå till stacken. Det gick inte så bra, eftersom hon inte vägde tillräckligt mycket (!).

Grace Hopper i uniform med amerikanska flaggan i bakgrunden

Men damen gav sig inte så lätt, och sökte till flottans reserv, där man inte hade samma krav på kroppshydda.

Flottan visste inte riktigt var de skulle göra av en kvinna som var matematiker och hade en högre IQ än någon i deras byråkrati. Till sist fick dock någon en snilleblixt och skickade henne - efter grundläggande militärutbildning - till en källare på Harvard-universitetet, där flottan i största hemlighet höll på med att utveckla en av världens första datorer - Harvard Mk II (även känd som ASCC - Automatic Sequence Controlled Calculator).

Hon blev chefens (Howard Aiken) assistent och det ryktas att hon där skapade begreppet bugg, vilket dock är fel. Hon noterade att nattskiftet hade skrivit i loggboken att de haft "a bug in the system" och klistrat in en mal i den. Malen hade fastnat i ett relä och fått datorn att spåra ur. Senare använde hon därför ordet om systemfel - och gjorde det därmed känt.

På Harvard skrev hon tillsammans med Aiken ett antal forskningsrapporter, förutom att hon arbetade som programmerare. Datorn användes mest till att ta fram skjuttabeller (dvs beräkna parabelbanor för projektiler), men även till ren grundforskning.

IBM Automamtic Sequence Controlled Calculator Sequence Indicators

Hon fortsatte på Harvard till 1949, som forskare anställd av flottan (och tackade nej till att bli professor på Vassar College). Sedan övergick hon till det privata näringslivet och deltog bland annat i utvecklandet av datorn UNIVAC I.

Någonstans här fick hon nys om idén med kompilatorer - konceptet (som alla använder i dag) att skriva program i ett mer begripligt språk än datorns eget (ettor och nollor), och få det automatiskt översatt till datorspråk - kompilatorn är det program som står för översättningen. Ihop med sina underlydande så konstruerade hon språket A, med - så vitt jag vet - den första fungerande kompilatorn någonsin. Sedan följde språken FLOW-MATIC och MATH-MATIC, även de banbrytande.

Någon som hört talas om COBOL (COmmon Business Oriented Language), språket som många banksystem använder än i dag? Vid millenieskiftet kunde man tälja guld med täljkniv om man kunde COBOL - nästan alla stora system behövde milleniesäkras. Japp. Grace igen (inte skyldig till milleniebuggarna i systemen, men till språket, som nog haft störst genomslag av alla programmeringsspråk någonsin). Hon satt som resurs i kommittén (CODASYL) som utvecklade språket, och det är kraftigt influerat av hennes FLOW-MATIC.

Med kommendörkaptens (commander) grad gick hon i pension från flottans reserv 1966, 60 år gammal. 1967 återvände hon (de frågade snällt) till flottan, som chef för deras programmeringsspråksgrupp, och jobbade framför allt med vidareutveckling av COBOL och testsystem för COBOL-kompilatorer.

Någon gång 1983 så blev hon intervjuad i "60 minutes" och sågs av politikern Philip Crane, som genast började rycka i lite trådar. Efter ett senatsbeslut blev hon "commodore", motsvarande flottiljamiral ("rear admiral, lower half", döptes det om till senare), vilket jag tror är den tredje högsta graden inom USA:s flotta - rätta mig gärna om jag har fel.

Hennes karriär i flottan avslutades till sist med (ofrivillig) pensionering den 14 augusti 1986. Under hela tiden i flottan hade hon inte bara drivit forsknings- och utvecklingsprojekt, utan även agerat rådgivare åt högre beslutsfattare (inom hela USA:s krigsmakt, inte bara flottan), hållit föredrag och presentationer inom IT i allmänhet och programmering i synnerhet för flottans olika delar, och i största allmänhet varit en kompetensresurs av rang. Det man skall komma ihåg är att USA:s krigsmakt då stod för ca 75% av IT-branschens samlade omsättning, så det är ingen liten påverkan av industrin vi talar om - hon hade ett finger (eller fler) med i nästan alla kravspecifikationer vid krigsmaktens upphandlingar.

Efter pensionen från flottan anställdes hon av Digital Equipment - ett av dåtidens största datorföretag - som seniorkonsult. Hennes uppgift kan väl närmast kallas "kvalificerad informatör" - hon åkte runt och höll föredrag både inom företaget och i andra sammanhang. Ämnena var allt från komplex teori till mer jordnära presentationer av IT ur användarperspektiv, med många spännande visioner. Hon förutsåg "sociala nätverk" som Facebook (inklusive hur de skulle komma att användas och fungera) mer än ett decennium innan de blev verklighet. Det jobbet hade hon kvar tills hon avled 1992, efter ett 85 år långt - innehållsrikt - liv.

Utmärkelser? Jag orkar inte ta upp dem. Googla. På engelska Wikipedia finns de häftigaste uppräknade. Den senaste gången hon fick stor offentlig uppmärksamhet var när Google på det som skulle varit hennes 100-årsdag ändrade sin logo till en stordator med en tecknad Grace Hopper vid kontrollerna.

Det händer normalt sett inte att en programmerare får ett krigsfartyg döpt efter sig. Robotjagaren "USS Hopper" (DDG-70) är ett undantag, och besättningen använder samma smeknamn på fartyget som många använde om Hopper själv - "Amazing Grace".

En flotta på sjön

The end. Tyvärr.

Men hos en del av oss programmerare lever hon kvar. Varje dag sitter vi med våra kompilatorer - i direkt nedstigande led arvtagare till Grace Hoppers A- och FLOW-MATIC-kompilatorer. Utan dem skulle vi inte få en tiondel så mycket gjort som nu.

Må hon vila i frid, och må hennes minne leva med oss.

Peter Josefsson

Läs mer:
http://en.wikipedia.org/wiki/Grace_Hopper

Några helt fantastiska intervjuer och föredrag:
https://www.youtube.com/results?search_query=grace+hopper