Hoppa till innehållet
DSC 1497

Beat Diabetes Foundation byter CMS till Umbraco

Beat Diabetes Foundation hade ett gammalt CMS (content management system) där de kände sig begränsade i vilka förändringar redaktören kunde göra själv. Tillsammans har vi skapat en ny, lättnavigerad contentwebb utvecklad i Umbraco. Den nya webben har mer funktionalitet men är samtidigt betydligt enklare att underhålla.

Byte av CMS till Umbraco

Beat Diabetes hade en webbplats där de upplevde att det fanns begränsningar i användarvänligheten och hade svårigheter i att hålla webbplatsen uppdaterad och levande.

Lösningen från Toxic blev självklar - en ny lättnavigerad webbplats byggd i Umbraco Cloud. Önskemålet från kund var att det skulle vara enkelt att skapa undersidor, lägga upp nyheter och blogginlägg samt publicera bilder och rörligt material. Umbraco är ett användarvänligt CMS som är enkelt för redaktören att arbeta i för att löpande justera och uppdatera innehåll.

Vill du veta mer om Umbraco? Läs mer här.

”Eftersom vi kan göra mycket själva, som enkla uppdateringar, nya sidor och annat förenklar det vårt arbete enormt och håller ner kostnaderna. Vi är otroligt nöjda över vad Toxic levererat.” säger Helena Kolvik, generalsekreterare på Beat Diabetes.

Om samarbetet

Beat Diabetes är en liten organisation med behov av snabb hjälp och ett nära samarbete. När vi summerar projektet och hur samarbetet fungerat berättar Helena hur de upplevt vårt samarbete.

”Med tanke på att vi är en liten organisation med få resurser har det varit otroligt viktigt för oss med snabb hjälp som guidar oss i rätt riktning. Vi har ett enormt förtroende för er som organisation, ni har mött våra komplicerade och lite röriga önskemål och levererat en fantastisk lösning.”

Om Beat Diabetes Foundation

Beat Diabetes Foundation är en opartisk, icke vinstdrivande stiftelse som förenar hela det nordiska diabetesekosystemet med företag, organisationer och individer där alla är lika passionerade om att skapa en diabetesfri framtid och att främja en hälsosam livsstil.

Beat Diabetes arbetar främst inom tre olika områden;

  • Health Tech – att utveckla innovativa digitala lösningar för att stötta diabetespatienter och andra som är drabbade av diabetes.
  • En hälsosam livsstil – att främja en hälsosam och aktiv livsstil för att förebygga diabetes typ 2.
  • Inkludering och välmående – att adressera stigma och exkludering kopplat till diabetes och främja psykisk hälsa hos patienter och vårdgivare. 

Är du intresserad av att byta CMS till Umbraco? Kontakta oss så hjälper vi dig!