Hoppa till innehållet
IMG 0143

Strategi för sociala medier

En tydlig strategi för sociala medier sätter ramarna för hur ni ska nå ert företags verksamhetsmål.

IMG 3768

Stärk er digitala närvaro

Stärk närvaron i sociala medier med hjälp av tydliga strategier för att leda det kommunikativa arbetet i företaget framåt. En strategi för sociala medier med tydliga mål för vardera kanal ska vara grundstenen i er kommunikation i sociala medier och ska samspela med er övriga marknadsföring. Sociala medier är idag ett brett kommunikationsområde som på olika sätt genomsyrar dagens marknadsföring i ett digitalt medielandskap. Idag förväntas sociala medier leverera samma effekt för affärsnytta som övriga kommunikationsaktiviteter. Vi hjälper er lyckas!

IMG 0261

Var relevant i dina sociala medier

Alla företag är olika och deras kunder likaså. En strategi definierar hur just ditt företag ska kunna skapa långsiktiga relationer med era kunder och skapa affärsnytta med hjälp av sociala medier som ett verktyg i er marknadsföring. Att skapa en strategi för sociala medier underlättar arbetet att prioritera, analysera, utvärdera och definiera närvaron i de olika kanalerna. Er strategi ska svara på mål och syfte, vilka kanaler som är relevanta för just ert företag, vem er målgrupp är och vad för innehåll som engagerar dem. Helt enkelt - varför gör vi det här och hur går vi tillväga? Vi hjälper dig att ta fram strategier för din sociala närvaro för att nå er verksamhets affärsmål. 

Vi hjälper er att ta fram en strategi för sociala medier

Ni får hjälp med att: 

  • Skapa relevanta kommunikationsstrategier för varumärke eller verksamhet i sociala medier
  • Skapa tydliga målsättningar och relevanta KPI:er för sociala medier
  • Skapa förståelse för sociala mediers påverkan och utveckling av affärsmodeller och kommunikationsstrategier
  • Skapa kunskap för en organisation i sociala medier
  • Skapa insikt med verktyg kring mätning av kunders engagemang
  • Skapa insikter om användarnas beteenden och drivkrafter i sociala medier

 

Dardan Selmani Redigerad 1

Dardan Selmani

Affärsutvecklare, Growth Marketing-specialist

033–784 67 74

Låt oss skapa magi tillsammans!