Hoppa till innehållet
IMG 0251

Vi sammanfattar Svenskarna och internet 2019

I början av veckan kom Svenskarna och internet 2019 – en årlig studie av svenska folkets internetvanor. Vad ser vi för trender och vad innebär de för det digitala samhället?

Vi har sammanfattat rapporten och plockat ut de delar som vi upplever är mest aktuella för oss och våra kunder. Vi tittar på det generella användandet av internet, på användandet av e-handel och digitala tjänster vid onlinehandel, samt hur olika sociala medier och sökkällor används 2019.

Nedanstående statistik och fakta är hämtad från rapporten Svenskarna och internet 2019Undersökningen genomförs av Internetstiftelsen som vill bidra med fakta och insikter om hur användningen i Sverige utvecklas, och förutsättningar till att digitaliseringen sker på välinformerad grund.

Nästan alla svenskar, 95 %, använder internet

Graf som illustrerar att 95% av svenskarna använder internet i året 2019.

I rapporten ser vi att de allra flesta använder internet i Sverige. Hela 95 % av befolkningen använder internet, samtidigt som fiberuppkoppling blir vanligare och vi använder allt fler uppkopplade saker. Men en stor grupp använder fortfarande inte nätet varje dag, mestadels äldre.

Sedan år 2010 har internetanvändandet ökat med cirka tio procentenheter – från 85 procent till 95 procent i år. Ökningen börjar dock plana ut och skillnaden mot år 2018 (94%) är marginell.

Köpa och sälja online

En majoritet använder Mobilt BankID och Swish, och allt fler äldre börjar göra bankärenden digitalt. Att näthandla är populärt, och de flesta känner sig trygga med att betala på internet.

 • 6 av 10 säljer saker på nätet.
 • Drygt 8 av 10 köper något med digital leverans.
 • Tid på e-handelsappar/begagnatsajter mest meningsfull för barnfamiljer.

Trygghet i e-handel och banktjänster

 • 7 procent känner sig inte trygga vid betalning på nätet.
 • Drygt 1 av 10 drabbas av missvisande produkter i e-handel.

Antalet användare av sociala medier börjar plana ut

Diagram som illustrerar att antalet användare av sociala medier börjar plana ut (år 2019)

Tillväxttakten för de största sociala nätverken minskar, och färre lägger ut bilder, skriver och delar inlägg på Facebook. Många upplever inte att tiden på sociala nätverk är meningsfull.

 • Sociala medier används på samma nivå som föregående år.
 • 4 av 10 upplever inte sin tid på sociala medier som meningsfull.
 • De största sociala nätverken minskar i tillväxttakt.
 • Kvinnor använder sociala medier oftare än män.
 • Praktiskt taget alla som studerar använder sociala medier.
 • Twitter, Linkedin och Flashback är mer populära i städerna än på landsbygden.
 • 46% av internetanvändarna oroar sig för att Google och Facebook kränker integritet.

En stor majoritet – 83 procent – av internetanvändarna använder sociala medier. De tre största sociala nätverken i Sverige är Facebook, Instagram och Snapchat. En åldersmässig jämförelse av dessa visar att de i åldern 12–25 år föredrar Instagram och Snapchat framför Facebook i sitt dagliga användande. De yngsta 12–15 år använder nästan inte alls Facebook på daglig basis. Bland de som är 26 år och äldre börjar Facebook ta över.

Sökkällor, sökord och källkritik

Allt färre delar andras innehåll i sociala medier, men att söka information på nätet ökar. Äldre litar mer på det de läser på nätet än yngre.

Praktiskt taget alla söker information på nätet, såväl yngre som äldre, och likaså använder närmast alla Google. Majoriteten använder också Wikipedia som sökkälla numera, i synnerhet de som studerar. 

 • Det dagliga informationssökandet på nätet ökar
 • 4 av 10 pensionärer googlar dagligen
 • De yngsta och äldsta har svårast att hitta sökord
 • 94 procent av de studerande använder sig av Wikipedia
 • Äldre litar mer på information på nätet än yngre
 • Knappt 4 av 10 internetanvändare har fått utbildning i källkritik
 • Var tredje lär sig om källkritik via tidningsartiklar
 • 4 av 5 accepterar användarvillkor utan att läsa igenom dem
 • Allt färre delar andras innehåll i sociala medier
 • De över 55 år har minskat sitt delande av andras innehåll
 • Något färre kontrollerar avsändare eller innehållets trovärdighet.

Läs hela rapporten Svenskarna och internet 2019.