Hoppa till innehållet
Sociala Medier 2021

Summering av E-barometern 2022

PostNord och HUI Research samarbetar för att följa den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln. E-barometern publiceras varje kvartal och bygger på fem konsumentundersökningar och en företagsundersökning. Årsrapporten för 2022 baseras på information som samlats in från 191 företag som säljer varor över internet och konsumentresultaten baseras på 12 månadsundersökningar med cirka 15 000 respondenter. Undersökningarna är riksrepresentativa för Sveriges befolkning i åldrarna 18-79 år som har tillgång till internet.

PostNords E-barometer har visat en negativ helårsutveckling för 2022 av e-handelns omsättning för första gången sedan starten 2006. Företag inom branschen upplever ökade omkostnader och en lågkonjunktur, vilket kräver kortsiktiga åtgärder och samtidig långsiktig planering. Marknaden är osäker eftersom många e-handelsföretag inte tidigare har upplevt en lågkonjunktur. I tider av oro blir konsumenter mer kostnadsmedvetna, vilket kräver att e-handelsföretagen är lyhörda och flexibla. Att erbjuda olika leveransalternativ är viktigt för köpupplevelsen, och många företag har börjat svara upp mot detta behov.

Övergripande summering

 • 2022 var första året i E-barometerns historia med negativ tillväxt.
 • Inflationen ökade och förväntningarna på det ekonomiska läget minskade.
 • Konsumenternas syn på den egna ekonomin sjönk till rekordlåga nivåer.
 • E-handelns framtidsindikator har varit under normalläget sedan april.
 • E-handeln minskade med 7 procent medan detaljhandeln ökade med 3,8 procent enligt SCB:s Detaljhandelsindex.
 • Pandemins slut ledde till att konsumenterna återgick till att handla i fysiska butiker.
 • Möbel- och heminredningsbranschen har gått starkt under pandemin men möter nu höga jämförelsetal.
 • Försäljningsutvecklingen har varit negativ under samtliga kvartal 2022 och utvecklingen landar på minus 8 procent för året.
 • Minskad rörlighet på bostadsmarknaden har lett till minskad efterfrågan på ny inredning.
 • Volatila råvarupriser och höga energipriser har bidragit till att konsumentpriserna har drivits upp, vilket har minskat efterfrågan ytterligare.
 • Möbelhandelns genomsnittliga prisökning uppgick till tjugo procent under 2022 enligt SCB.
 • Konsumenter söker sig allt mer till e-handelns begagnatmarknad och lågpriskoncept, vilket indikerar att de försöker hitta kapitaltunga varor till lägre priser.
 • E-handeln inom dagligvaruhandeln minskade med 17 procent medan apoteksnäthandeln ökade med 10 procent.
 • Försäljningen av hemelektronik har minskat med 10% på grund av höjda räntor och energipriser samt halvledarbrist. På grund av detta är begagnade hemelektronikvaror mer efterfrågade.
 • Försäljningen av böcker har minskat med 10% på nätet men har ökat i fysiska bokhandlar, på grund av populariteten av ljudböcker och en ökning i fysisk försäljning.
 • TikTok har påverkat försäljningen av böcker medan sporthandeln har drabbats av högre inflation och har haft svårt att upprätthålla sin tidigare pandemitillväxt.

Trender inom Social shopping & D2C

 • Social handel blir allt vanligare, vilket ger stora möjligheter för e-handelsföretag att integrera köp och försäljning i vardagens struktur och skapa en verklig känsla av gemenskap och anknytning.
 • I USA utgör social handel omkring fyra procent av all e-handelsförsäljning och väntas ta ytterligare en procentenhet till år 2025, vilket motsvarar omkring 80 miljarder dollar.
 • Social handel ger en sömlös övergång mellan upplevelse och shopping genom att vara tillgänglig på sociala plattformar där konsumenterna redan spenderar tid, vilket blir allt viktigare för konsumenterna.
 • Ungefär 17 procent av e-handelskonsumenterna uppger att de har e-handlat via sociala medier under den senaste månaden.
 • Influencers spelar en stor roll i den sociala handeln och marknadsföring genom influencers, så kallad influencer marketing, används allt oftare av företag för att nå ut till konsumenter på ett effektivt sätt.
 • Facebook är den sociala plattform som har flest användare i världen, men Instagram och Youtube toppar listan över de vanligaste sociala marknadsföringsplattformarna.
 • Influencer marketing stärker varumärket enligt 37 procent av de tillfrågade företagen, men det kan vara svårt att mäta det verkliga utfallet. 

Varierande konsumentbeteenden för olika generationer

 • Nästan alla vuxna i Sverige använder internet dagligen.
 • Digitala tjänster och legitimationer har blivit allt viktigare och tillgängliga för alla generationer.
 • Generationsindelningar är användbara verktyg för att få en förståelse för kundernas beteenden och preferenser, men det finns skillnader inom grupperna.
 • Generation Z är en viktig grupp för e-handel, de är influerade av digitalt inflytande, mindre lojala mot varumärken, intresserade av visuella intryck och vill ha snabbhet.
 • Millennials är köpstarka, letar efter prisvärda varor, och förväntar sig belöningar för sin lojalitet.
 • Generation X har hög hushållsinkomst, men är ekonomiskt försiktiga och sätter värde på rabatter, smidiga betalningsupplevelser och prisvärda produkter. 

Cookies-reglernas påverkan på e-handeln

• Företags möjligheter att samla in konsumentdata har minskat pga. regleringar som GDPR och begränsningar på tredjepartscookies.
• Utfasningen ut av tredjepartscookies förväntas påverka den digitala annonsindustrin.
• Förstapartsdata kommer att spela en viktigare roll för att erbjuda konsumenter en skräddarsydd upplevelse.
• Kundernas ovilja att registrera sig kan utgöra en utmaning för företag som vill samla in mer förstapartsdata.
• Aggregerade konsumentdata kan ge insikter utan att äventyra kundernas integritet.

E-handeln utanför Sverige

 • E-handeln har ökat i Europa under pandemin.
 • E-handeln har fortsatt att öka under 2021, men utvecklingen skiljer sig åt mellan olika länder.
 • Tyskland, Nederländerna och Belgien förväntar sig minska sin nivå av onlineshopping jämfört med tidigare medan till exempel Italien, Polen och Albanien förväntar sig öka den.
 • Slovakien rankas under EU-genomsnittet för digital ekonomisk utveckling, men EU och länderna själva har flera projekt igång för att främja den digitala marknaden och skapa en gemensam digital marknad inom hela EU.
 • Nästan 10 procent av de tillfrågade konsumenterna har e-handlat från ett annat land än Sverige under den senaste månaden, och Tyskland, Kina och Storbritannien står för cirka 60 procent av de internationella köpen.
 • Tyskland är det land som har utvecklats starkast under de senaste åren, medan Storbritannien och Kina har tappat i attraktivitet.
 • Tyskland gynnas av sin fordonsindustri där prisvärda reservdelar och fordonstillbehör inte är en oväsentlig del av vad svenskarna väljer att importera därifrån.
 • Den danska e-handeln har blivit mer attraktiv genom åren och danskarna är starka på möbler, designprodukter och leksaker.

E-handelns utveckling de senaste 20 åren

 • E-handeln har vuxit mycket under de senaste 20 åren, med en tillväxttakt på mer än 2600 procent. Detta har delvis berott på ökningen av befintliga e-handelskunders snittköp och konsumtionen av fler varugrupper, samt utländska aktörers ökande konkurrens.
 • Paketboxar har blivit alltmer populära bland konsumenterna på grund av flexibla tider för uthämtning, närhet till hemmet och minimalt köande. Fler företag expanderar sitt nätverk av paketboxar runt om i landet vilket ökar tillgängligheten för konsumenter.
 • Social shopping blir allt vanligare, med nya sociala sätt att e-handla som liveshopping och virtuell shopping. Mobilen är en viktig del av social shopping och webbutiker måste vara mobilanpassade.
 • Leveransalternativ blir allt viktigare för konsumenter. För att vara relevanta behöver företag känna till vad kunderna efterfrågar och erbjuda leveransalternativ som passar kundernas behov.

Nätbaserad begagnathandel blomstrar 

 • Begagnathandeln på nätet har haft en stark utveckling under 2022 och förväntas blomstra även 2023.
 • Möbler och heminredning samt kläder och skor är de mest köpta varukategorierna.
 • Män köper i större utsträckning hemelektronik och fordon medan kvinnor köper möbler och kläder.
 • En tredjedel av konsumenterna handlar mer begagnat nu än tidigare av ekonomiska skäl, särskilt de yngre konsumenterna.
 • Företag som Vinted och Arkivet bryter ny mark genom att innovera begagnatmarknaden.
 • Marknadsplatser är fortfarande det mest populära alternativet för begagnatköp online följt av budgivningsplattformar och sociala medier.
 • Män och kvinnor handlar ofta på olika sidor baserat på vilka begagnade varor de köper.

Vill ni bygga e-handel?

Vi hjälper er

Låt oss skapa magi tillsammans

Skicka ett meddelande så hör vi av oss