Hoppa till innehållet
Dsc 1809

Ordlista Digital Marknadsföring

Här kommer en ordlista där vi förklarar några av de vanligaste begreppen och förkortningarna som är bra att ha koll på inom digital marknadsföring.

Det används mängder av förkortningar och begrepp inom digital marknadsföring och det är inte alltid helt enkelt att förstå innebörden av dessa. Vi lyfter några av många begrepp vi jobbar med dagligen här.

A/B-test

Ett sätt att rent tekniskt testa två versioner mot varandra för att se vilket innehåll / budskap / färg som din målgrupp interagerar med. 

B2B

Business to Business - marknadsföring och försäljning av produkter eller tjänster mellan företag.

B2C

Business to Consumer - företag som riktar sin marknadsföring och försäljning av produkter eller tjänster mot konsumenter.

CMS

Content Management System är ett innehållshanteringssystem för att publicera och hantera olika typer av innehåll på en webbplats.

Content Marketing                  

Content Marketing (innehållsmarknadsföring) är ett strategiskt tillvägagångssätt för marknadsföring fokuserat på att skapa relevant och värdefullt innehåll anpassat efter kanal och målgrupp.

CPC

Cost Per Click - kostnaden du betalar varje gång någon klickar på din annons.

CPM/CPT

Cost per mille även kallat Cost per thousand, begreppet anger kostnaden för tusen visningar av en annons.

CRM

Customer Relationship Management innebär kort och gott: kundvård. Det omfattar styrning, organisering och administration av kunder och kundrelationer i ett företag.

CTA

Call To Action är åtgärden du vill att en besökare ska utföra till exempel köpa, boka eller ladda ner.  

CTR

Click Throught Tate (klickfrekvens) är ett mätvärde för hur ofta någon som ser din annons även klickar på den. CTR räknas ut genom att dela antalet visningar med antalet klick. 

D2C

Direct to consumer - En ökande trend där företag går direkt till konsument utan några mellanled, i form av  återförsäljare, distributörer eller liknande.

Gamification

Ett sätt att skapa engagemang och motivation genom att jobba med speltekniker, används oftast i en app eller på en webbsida. Det kan vara utmaningar, tävlingar som ökar interaktionen med dina användare.

Growth Marketing

Här ligger fokus på tillväxt och datadrivna beslut och mätbara insatser.

Influencer Marketing

Här samarbetar du med människor som tilltalar din målgrupp. Utifrån dennes personliga konton pratar personen med sina följare om dina produkter / tjänster. 

Konvertering

Är när du genom din marknadsföring får personen att göra en handling. Det kan vara att genomföra ett köp, att registrera sig på ett nyhetsbrev eller att ladda ner något material ni erbjuder. 

KPI

Key Performance Indicators är nyckeltal för att mäta resultat och effektivitet på företag/kampanjer.

Native annonsering

Annonser som utformas som artiklar, som ska ge känsla av att vara en del av det redaktionella innehållet på en webbplats, men har en annonsmarkering som separerar det från övrigt innehåll.

PPC

Pay Per Click, precis som det låter så betalar du varje gång någon klickar på din annons.

Reach / Räckvidd

Ett av flera mål för din digitala marknadsföring kan vara att nå så stor räckvidd som möjligt. Går att sätta som mål i flera olika kanaler.

Retargeting/Remarketing

Marknadsföring mot dina tidigare besökare genom annonser eller e-mail.

ROAS

Return on Ad Spend är ett nyckeltal som visar hur mycket pengar du tjänar till följd av det belopp du spenderar på annonsering. ROAS = intäkter från annonseringen / annonseringskostnaden.

ROI

Return on Investment tar till skillnad från ROAS även hänsyn till övriga kostnader. Formeln för ROI är följande:  ROI = investeringens totala intäkter – investeringens totala kostnader / investeringens totala kostnader.

SEM

Search Engine Marketing är betalda aktiviteter som bidrar till att öka synligheten för en webbplats i olika sökmotorer som till exempel Google eller Bing.

SEO

Search Engine Optimization (sökmotoroptimering) är olika metoder och tekniker vars syfte är att förbättra och optimera webbplatsens synlighet på olika sökmotorer som till exempel Google eller Bing.

SMM

Social Media Marketing är digital annonsering som sker på sociala medier så som Facebook, LinkedIn, Instagram, Pinterest och TikTok.

UX / User Experience

Ett arbetssätt för att anpassa, skapa och designa en webb, tjänst, produkt utifrån dina användare. Att tillgodo se deras behov och förväntningar på din produkt / tjänst.

Kontakta oss

Även om det för många kan kännas som en snårig djungel av begrepp, tekniker och strategier så arbetar vi dagligen med att hitta rätt initiativ tillsammans med våra kunder som skapar tillväxt. Hör gärna av dig till oss, om du vill veta mer om hur vi kan jobba med din digitala marknadsföring.

Bloggtips:

Vad är skillnaden på målgrupp och personas?