Hoppa till innehållet
Annonsering Sociala

Vad säger den nya guiden om sökkvalitet från Google?

För att kunna utvärdera resultaten från sökalgoritmen har Google under flera år låtit testpersoner göra manuella stickprov.

Det som Google släppte i dagarna är en guide på 160 sidor som ger deras testpersoner information om vad som kännetecknar de olika kvalitetsnivåerna för en webbplats. Du kan själv läsa och ladda ner guiden här.

Jag spenderade några timmar igår på att läsa igenom guiden för att kanske få lite nya infallsvinklar om vad Google själva anser vara kvalitétsinnehåll (förutom det som står i webmasterguiden). Fokus för varje utvärdering ligger som bekant på det som är huvudinnehåll för en webbsida. Värt att tänka på är att alla sidor utvärderas på samma sätt, även egna 404-sidor och inloggningssidor.

Trovärdighet och expertis lyfts tydligt fram som en viktig grundpelare för vanliga hemsidor och de som kan ha djupgående påverkan på människors hälsa eller ekonomi – så kallade YMYL-sidor (Your Money Your Life). E-handelssidor genomgår därför hårdare kontroller jämfört med exempelvis en receptsida. Om du bedriver e-handel är det därför viktigt att ha med delar som ökar trovärdigheten. Det kan handla om:

  • Kontaktinformation som fysisk adress, telefonnummer, supportavdelning på mail eller live chat.
  • Kundvillkor för betalning, byten, ångerrätt och reklamation.

För de allra flesta är detta självklarheter, men man kan alltid göra en genomgång för att upptäcka brister. Gott rykte på externa sidor som exempelvis Prisjakt bidrar också starkt till att öka trovärdigheten.

I guiden delas innehåll upp i två grupper – huvudinnehåll och komplementärt innehåll. Sidor med hög kvalité kan ha komplementärt innehåll som är minst lika bra som huvudinnehållet. För en receptsida kan det handla om en funktion som delar eller multiplicerar ingredienserna så att de passar för antalet personer man tänkt servera. För e-handelssidor handlar det i regel om länkar till relaterade produkter.

Man behöver inte hänga upp sig på att ha med komplementärt innehåll på varje sida eftersom det styrs av sidans syfte och om besökaren kan gynnas av det. Om man är i färd med att ta fram en kravspecifikation för en ny webbplats finns all anledning att fundera över vilka funktioner som kan fungera som komplementärt innehåll.

Kapitel 4 i guiden tar upp det som kännetecknar högkvalitativa sidor, men för vanliga webbplatsägare är det minst lika viktigt att veta vad som anses vara lågkvalitativt. Huvudinnehåll som är tunt eller inte uppfyller sitt syfte kategoriseras direkt som lågkvalitativt. Att göra en årlig revidering av innehållet på sin webbplats är därför klokt – speciellt med hjälp av Google Analytics för att hitta utdaterat innehåll som inte längre får någon trafik. På vissa webbplatser finns sidor som helt saknar syfte, som exempelvis tagg-sidor eller andra nästintill tomma sidor. Dessa kan med fördel tas bort.

De sista delarna i guiden talar om besökarens behovsuppfyllnad och mobila användares behov. Att helt kunna uppfylla en besökares behov är inte alltid möjligt eftersom många vill leta information och jämföra flera olika källor. Syftet med en specifik sida kan vara uppfyllt samtidigt som besökarens behov delvis är uppfyllt, vilket är OK.

Det vi kan ta med oss från guiden är att vi måste bli bättre på användarperspektivet, vilket betyder att vi bör fråga oss vilken nytta vi kan bidra med och om det finns förbättringar som kan göras för att ge en bättre användarupplevelse.