Hoppa till innehållet
IMG 3745

Stärk varumärkesidentiteten

Idag lever vi i en digital värld där tekniken ibland kan vara ganska fyrkantig. Det är ett ständigt brus med många olika budskap i våra kanaler.

För avsändaren är det en utmaning att nå fram med sitt budskap och innehåll. Med en tydlig digital identitet som stärker företagets varumärke och ett konsekvent användande, kan man nå ut genom bruset och få en bättre effekt i de olika kanalerna.

Vad är digital varumärkesidentitet och varför är det viktigt?

Digital varumärkesidentitet är mer än bara en logotyp, det är sättet ett företag presenterar sig visuellt genom att enhetligt använda sig av de riktlinjer som tagits fram för varumärket. Vaumärkesidentiteten är en grundsten för hur ni önskar att varumärket ska uppfattas på marknaden.

Syftet är inte enbart att kunna kommunicera externt på ett enhetligt sätt, utan även hur man internt förvaltar varumärket. Genom att skapa ett tydligt förhållningssätt för organisationen skapas också en struktur för hur företagets identitet används visuellt.

Grafisk Profil

Med hjälp av en grafisk profil som grund skapar vi plattformen för den digitala identiteten. Det handlar om att sätta regler för hur de grafiska elementen ska används på ett konsekvent och tilltalande sätt, för att kunna ge ett starkare intryck och skapa igenkänning för varumärket. På så sätt skapar man förutsättningar för att skapa budskap som når ut genom bruset på ett effektivt och enhetligt sätt.

Vägen framåt

Tillsammans formar vi våra kunders digitala vaumärkesidentitet för att göra ett avtryck i den digitala världen. Vi dammar av gamla eller skapar nya grafiska profiler och manualer för ert företags identitet och personliga riktning att använda i era kanaler. Med tydliga riktlinjer för tonalitet, bildspråk och användning av logotyp, grafiska element, foto och rörligt material vill vi skapa en tydlig karaktär som visar ert företags kvalitet – med fokus på digitala kanaler.

Vill du ha hjälp med din varumärkesidentitet?

Kontakta oss!

Låt oss skapa magi tillsammans!