Partners

Samarbeten vi tror på

Det är viktigt för oss att vi kan hjälpa dig genom hela processen. Inom de områden där vi behöver kompletterande kompetens samarbetar vi naturligtvis med de bästa företagen på marknaden. Det gör vi för att erbjuda dig en bred kunskap och kompletta lösningsförslag.

Umbraco

Umbraco är ett modernt open-source publiceringsverktyg som vilar på Microsoft .NET och används av över 110 000 webbplatser som exempelvis asp.net, heinz.com och peugeot.com.

http://www.umbraco.com

Litium

Litium är ett system där du som kund får tillgång till stöd för både marknad, försäljning och produkt i ett och samma system. Full funktionalitet för e-handel inklusive ett publiceringsverktyg och ett kraftfullt PIM-system finns i plattformen. Det ger dig en enkelhet i all hantering som rör din digitala handel. Man kan köra dom helt enskilt eller tillsammans som ett paket.

http://www.litium.se

Storm

Storm Commerce är en headless e-handelsplattform som levereras som en molntjänst (SaaS) för långsiktig skalbarhet i form av kapacitet, tillgänglighet och prestanda. En modern systemarkitektur med möjligheten att använda valfritt CMS skapar en agil och flexibel affärsmiljö. Storm Commerce rymmer komplett funktionalitet för att hantera digital försäljning på flera marknader inklusive ett mycket kraftfullt PIM.

https://storm.io/sv/

Sitevision

SiteVision är en populär plattform för portalintegration och webbpublicering (CMS) som används av nära hälften av Sveriges kommuner och ett stort antal företag och organisationer. Vi är certifierad SiteVision Website Developer vilket innebär att vi har kompetens inom hela processen – från att planera och bygga tillgängliga mallar till att publicera och förvalta en webbplats.

http://www.sitevision.se

Microsoft

Eftersom vi utvecklar nästan allt vi gör på Microsofts utvecklingsplattform .Net är det naturligt för oss att vara allierade med Microsoft. Vi har varit partners med Microsoft sedan starten.

http://www.microsoft.se