Skräddarsydda IT-system

Vill du ge liv till en kreativ och innovativ lösning som skapar internt flow i din organisation? Vi hjälper dig!

Idag är digitalisering och effektivisering högaktuellt - och vi är i framkant när det gäller teknisk kreativitet och innovation. Vi hjälper dig utveckla och förädla befintliga, nya lösningar och idéer. 

Mångårig erfarenhet

När du jobbar med oss kan du vara trygg i att vi har mångårig erfarenhet av avancerad systemutveckling och att vi tycker om att applicera beprövad teknik på komplexa problem eller utmaningar. Tillsammans skapar vi enkla lösningar. Naturligtvis ansvarar vi för hela lösningen - allt från UI/UX-design och utveckling av systemets funktionalitet. Genom att i största möjliga mån använda befintliga datakällor och integrera när det fungerar minimerar vi spillet i organisationen. Här ligger fokus alltid på att utveckla lösningar som används. Småländska som vi är, inser vi att vi behöver koppla ihop investeringen med den effekt vi skapar.

Trots att det idag finns en uppsjö av system att välja mellan kan det ibland vara så att systemen inte fyller de behov som du har. Det kan handla om externa krav från kunder eller leverantörer där data behöver skickas och samlas in på ett sätt som inte kan hanteras av befintliga lösningar. Det kan också handla om automatisering av arbetsprocesser där det inte finns tydliga flöden för datan, utan att den mellanlandar i Excel, post-it, e-post eller liknande behållare av information.

Spara tid

Det kan vara ett stort steg att bygga ett skräddarsytt system, men du har mycket att vinna. Med ett eget system har du möjlighet att anpassa systemet efter företagets arbetsprocesser istället för tvärtom. Du ger organisationen ett system som skiljer sig från konkurrenterna. Du kan dessutom effektivisera och automatisera dina manuella arbetsprocesser och därav minimera fel. Ju fler lösningar som automatiseras, desto mer tid kan personalen lägga på andra arbetsuppgifter som kanske inte annars hinns med. 

Attrahera nya kunder

Det handlar framförallt om att skapa nytta för dina kunder, vilket följaktligen blir affärsmöjligheter för dig. För att lyckas med det behöver du lära känna dina kunder och vilka utmaningar de har i kommunikationen med dig eller i deras vardag. När du kommer med en innovativ lösning som hjälper dina kunder har du lyckats. På riktigt.

Exempel på systemutvecklingsuppdrag

  • Kund-/återförsäljarportaler
  • Innovativa kundunika systemlösningar inom administration
  • Integration av produktinformation mellan affärssystem, webb och e-handel
  • Integration med Umbraco CMS, Litium, SiteVision
  • Integration med kortbetalningslösningar
  • Integration till logistiklösningar
  • Avancerade e-handelslösningar med kundunika priser och rabatter
  • Produktkonfiguratorer anpassade för alla enheter
Till våra kundcase