Growth Marketing

Growth marketing, tillväxtmarknadsföring, datadriven marknadsföring...

Kärt barn har många namn. För oss handlar det om att arbeta just tillväxtfokuserat och datadrivet. Det betyder att vi hjälper er att fokusera alla era digitala aktiviteter och insatser mot er verksamhets viktigaste mål. För att göra det behöver vi lyfta blicken och titta på helheten.

Marknadsföringen är komplex idag, med mängder av olika kanaler. Varje kanal är en del i en större helhet – och det är viktigt att alla aktiviteter och kanaler stöttar varandra för att ge maximal utdelning. Vi mäter kanalernas gemensamma påverkan med analysmetoder som tydliggör vilken mix av kanaler och aktiviteter som är den optimala för just ditt företag.

Datadriven marknadsföring

Vilka utmaningar finns för tillväxt? Vilka målgrupper kan aktiveras? I vilka steg av kundresan kommunicerar ni inte med era målgrupper idag? Tappar ni kunderna någonstans på vägen? Det är frågor vi kan besvara genom att analysera data. Saknas data för att besvara dem så ser vi till att skapa rätt förutsättning för att börja samla in den.

I data hittar vi vägarna framåt

Analysen ger oss svar på vad som behöver göras. Tillsammans med er sätter vi utifrån insikterna upp en prioriterad aktivitetsplan och strategi framåt. Kanske landar vi i att er webbplats behöver utvecklas, eller att e-handeln behöver konvertertingsoptimeras. Kanske behöver vi – med er målgrupp som vägledare – sätta upp A/B-tester som ger oss svar på vilken väg som är rätt att gå. Eller behöver vi utvärdera nya digitala kommunikations- och annonseringskanaler och experimentera med kommunikation, innehåll och budskap.

Rätt expertis för rätt insatser

Vi har ett helt team specialister som alla är redo att göra det som behövs för att nå era mål, och öka er tillväxt. Det är det vi kallar growth marketing... eller datadriven digital marknadsföring – med fokus på tillväxt och affärsutveckling.

Till våra kundcase