Digitalt Varumärke

Varför är det egentligen viktigt med ett starkt varumärke?

Varför ska vi investera pengar i marknadsföring av varumärket när vi lika gärna kan investera i snabbare direkta säljåtgärder? Eller sänka priset. Då säljer vi väl mer? Vad som är tydligt är att starka varumärken är mer lönsamma.

Idag är kanske ett starkt varumärke viktigare än någonsin när så stor del av köpresan, oberoende om det är B2B eller B2C, görs på nätet. Ett starkt varumärke innebär att det är välkänt och laddat med de associationer och känslor vi vill att det ska vara laddat med. Vilken känsla vill vi förmedla?  Ett bra varumärke skapar förtroende, som i sin tur leder till nya affärer. Ett starkt varumärke är naturligtvis också viktigt för att locka till sig duktiga människor och rätt personal.

Varumärkesstrategin – företagets DNA

En tydlig och konsekvent varumärkesstrategi förstärker varumärket och skapar enhetlighet, internt och externt. Det i sin tur leder till igenkänning och kontinuitet. En strategi hjälper till att forma övergripande vägval för att nå långsiktiga mål. Men för att strategin ska fungera som ett styrinstrument i vardagen behöver den vara närvarande, samt utvärderas och utvecklas kontinuerligt. Den behöver också genomsyra alla kanaler och all kommunikation.

Vi hjälper er att ta fram en ”brandbook” som håller ihop ert varumärke, identitet och kommunikation. Brandbooken ska vara ert DNA, det är ett lättillgängligt och begripligt innehåll kring hur ni taktiskt arbetar med ert varumärke, i alla kanaler,  in i framtiden.

Tjänster inom varumärkesstrategiskt arbete

Varumärkesstrategi - Kommunikationsstrategi - Strategi för digital marknadsföring - Grafisk identitet – Guidelines

Till våra kundcase