Webbutveckling och webbdesign

Våra erfarna webbutvecklare och webbdesigners i vårt kontor i Jönköping kan skapa en unik och kundanpassad hemsida till ditt företag.

Webbutveckling är ett samlingsnamn för den process som omfattar idé och praktiskt utförande fram till en färdig produkt för webben. I denna process ingår arbete i både front-end och back-end.

Det vi kan leverera till dig är en fullständig webbutvecklingslösning.

Vi tar alltid dina önskemål och besökare i beaktning när vi designar och utvecklar din webbplats.

Innan design- och programmeringsarbetet påbörjas för din nya webbplats kommer vi att tillsammans med dig genomföra en planering för att identifiera syfte och de mål som du vill ska uppnås.

Vi går därefter igenom de funktioner som webbplatsen behöver för att uppfylla målen.

Din nya företagshemsida utvecklar vi i webbpubliceringsverktyget Umbraco på grund av dess stora flexibilitet vid olika funktionalitetsbehov.

Hur vi arbetar med webbdesign

För att lyckas online behöver ditt företag ha ett ansikte utåt som kommunicerar på rätt sätt mot kund.

Därför har vi också erfarna webbutvecklare och webbdesigners med kunskaper i de senaste teknikerna som kan hjälpa din nya företagswebbplats att sticka ut bland mängden.

För oss är det viktigt att den grafiska designen och layout ska hjälpa användaren att hitta och ta del av webbplatsens innehåll och budskap. Formen skall förstärka upplevelsen och förtydliga funktionerna.

Det är också viktigt att besökaren ska få de rätta känslorna vid besök på er hemsida.

Detta är något som vi kallar för perceptionshantering, vilket helt enkelt innebär att hantera besökarens upplevelse vid besök på er webbplats.

Det är för oss av stor vikt att din nya företagshemsida har en egen och unik identitet som passar ihop med ditt varumärke, och på samma gång ska formerna vara tilltalande och inte minst funktionella.

Exempel på webbutvecklingsuppdrag

  • Koncept och formgivning av webbplatser.
  • Modern HTML och CSS3-kodning enligt etablerade webbstandarder.
  • Anpassning för olika media och enheter.
  • Test av användbarhet.
  • Förenkla och förbättra webbaserade tjänster.

Vi kan ta ansvar för allt - från analys, konceptuellt idéarbete till produktion och lansering av din webbplats.

När din webbplats är färdig och lanserad kan vi också hjälpa dig att förvalta den för att säkerställa att den alltid fungerar som den ska.

Ta kontakt med oss idag för att diskutera din idé gällande hur din nya webbplats ska utformas.

Till våra kundcase