Systemutveckling

Har du tankar kring ett flöde/process hos er som inte täcks av era befintliga system? Vill ni ha hjälp att systematisera och vara kreativa kring digitaliseringen av er verksamhet.? Vi har lång erfarenhet av komplexa interna och externa flöden.

Vi bygger system "under huven" på webbplatser men leverera även system och appar i helt andra tekniska miljöer.

Digitalisering ligger idag högt upp på våra kunders agendor och vi ligger långt fram tekniskt och kring kreativitet och innovation. - Hör av dig för ett kreativt möte kring er idé eller utmaning.

Hur vi arbetar med systemutveckling

Vi utvecklar ofta funktioner för visning av produkter på webben, med uppgifter från kundens affärssystem.

Vi levererar även ofta webbshoppar, där uppgifter skall både ut ur och in i affärssystem.

Vi är vana vid att samarbeta med olika IT-systemsleverantörer för att kommunikationen med affärssystemen skall ske på ett robust och korrekt sätt.

Eftersom vi ansvarar för hela lösningen - alltså allt från design av din webb till funktionerna bakom den - blir utvecklingsprocessen enkel, rak och effektiv.

Vi har mångårig erfarenhet av avancerad systemutveckling med fokus på användbarhet och kostnadseffektivitet, så bli inte förvånad om vi föreslår en helt annan lösning än den du tänkt dig.

Det är alltid du som bestämmer, men vi delar mer än gärna med oss av vår erfarenhet av att bygga system för olika typer av uppgifter - inte bara beträffande den tekniska lösningen, utan även kring att skapa användbara och smidiga processer kring den.

Process och metodik

Vi är inte fanatiska anhängare av någon specifik metod eller filosofi (Agile, SCRUM med flera), utan blandar och knycker idéer från alla håll från fall till fall. Här är det erfarenheten som talar - det finns ingen enskild modell som fungerar för alla projekt, utan det viktigaste är att vara situationsanpassad. 

Många i branschen fnyser åt äldre metoder för systemutveckling (waterfall, till exempel), men då glömmer man att det var de som tog människan till månen.

Vi skäms inte för att även ta koncept och idéer därifrån - om de är relevanta för just ditt projekt.

Exempel på systemutvecklingsuppdrag

  • Integration av produktinformation mellan affärssystem och webb.
  • Integration med Umbraco CMS, EPIserver, Sitevision - våra främsta webbpubliceringsverktyg.
  • Avancerade e-handelslösningar med kundunika priser och rabatter.
  • Integration med kortbetalningslösningar.
  • Webbaserade produktkonfiguratorer, anpassade för användning från datorer, mobiler och surfplattor.

Vi programmerar främst i Microsoft.NET, MVC, WebAPI, SQL Server, HTML, Javascript, jQuery och Angular.JS, men har även kunskaper inom andra tekniska plattformar.

Detta kanske inte känns så viktigt för dig som kund, men kan vara bra att känna till ur strategisk synpunkt.

Vi försöker välja produkter där det finns god tillgång på kompetens, och som vi bedömer är långsiktiga.

Vad gäller affärssystem så har vi störst erfarenhet av integration med Pyramid, Monitor, Jeeves, GARP och Visma, men arbetar även med andra system.

Kravet är att vi får tillgång till experter hos din affärssystemsleverantör, redan i planeringsskedet.

Har du andra tankar eller idéer - hör av dig!

Vi har systemutvecklare med kompetens inom det mesta.

Till våra kundcase