Sociala medier marknadsföring

Funderar du och ditt företag på hur ni kan öka er lönsamhet med sociala medier?

Sociala medier för företag är en utmaning men ger även enorma möjligheter.

Vi hjälper er att skapa kundnytta i era sociala kanaler och tar hand om strategiarbete, annonsering och utvärdering.

Vill ni även vässa era kunskaper tar vi fram en skräddarsydd utbildning.

Sociala medier är en naturlig del av vår vardag. Idag är det ca tre av fem svenskar som dagligen använder sociala nätverk.

Marknadsföring i Sociala Medier med Toxic

I takt med att sociala medier ökar så blir det även allt vanligare att det etableras hos verksamheter som en marknadsföringskanal för att sprida sitt varumärke och nå ut till potentiella kunder. 

Vi vet att det kan vara tufft att hänga med i den snabba utvecklingen och hinna med att vara både aktiv och kontinuerlig.

Vi hjälper er att hänga med i svängarna och täcker upp när ni inte hinner med – så att ni kan lägga ert fokus på det ni är experter på. 

Med Toxic får du en långsiktig partner som hjälper till med annonsering, strategi, kampanjplanering och utvärdering. 

Utbildning i sociala medier

Känner du och dina kollegor er vilse i alla begrepp, kanaler och funktioner som tycks förändras varje dag?

Vi tar fram skräddarsydda utbildningar utifrån er kunskapsnivå och mål.

Vi erbjuder utbildning i sociala medier med strategiskt eller praktiskt fokus för att ger er kunskap i hur ni arbetar effektivt och slagkraftigt.

Tillsammans identifierar vi de behov ni har och tar fram en plan för hur ni kan fördjupa era kunskaper inom sociala medier.

Strategi för sociala medier

En strategi för sociala medier med tydliga mål för vardera kanal ska vara grundstenen i hur er kommunikation i sociala medier ska samspela med er övriga marknadsföring.

Alla företag är olika och deras kunder likaså. En strategi definierar hur just ditt företag ska kunna skapa långsiktiga relationer med era kunder och skapa affärsnytta med sociala medier.

Er strategi ska svara på mål och syfte, vilka kanaler som är relevanta för just ert företag, vem er målgrupp är och vad för innehåll som engagerar dem.

Helt enkelt - varför gör vi det här och hur går vi tillväga? Vi hjälper dig att ta fram strategier för din sociala närvaro. 

Annonsering i sociala medier

Genom att annonsera i sociala medier kan ni på ett kostnadseffektivt sätt sprida ert varumärke och budskap till rätt målgrupp.

Vi kan effektivt specificera vilka användare ni vill nå ut till baserat på boendeort, ålder, kön, intressen och mycket mer.

Flera kampanjinställningar måste göras så att annonsen inte riktas för brett och gör att budgeten snabbt tar slut, samtidigt som den inte får vara för snäv så att trafiken uteblir.

Dessutom måste budskapet vara rätt och satsningen ska därefter kunna utvärderas.

Vi hjälper er från idé, skapande och underhåll för att ni ska få ett så lyckat resultat som möjligt för varje investerad krona.

Vi tar fram ett skräddarsytt paket åt er och sköter därefter annonseringen i relevanta sociala medier, sätter upp mätning mot mål och skapar rapporter för utvärdering.

Analys och utvärdering

Uppföljning och utvärdering är en av de viktigaste bitarna när man arbetar med digital marknadsföring och även för sociala medier. Det glöms tyvärr ofta bort och prioriteras inte i mån av tid.

Det är viktigt att man har tydliga mål med sin marknadsföring och vetskap om vad man ska mäta och vad man ska fatta för beslut på datan som presenteras.

Man kan analysera resultat i all oändlighet, men bland det viktigaste är att veta hur vi optimerar och anpassar er sociala medier marknadsföring med de nya insikterna - vi hjälper dig på vägen. 

Vill du få en skräddarsydd rapport månatligen, kvartalsvis eller efter en slutförd kampanj?

Vi är flexibla!

Tillsammans sätter vi tydliga KPIer som ska mätas och ge er den information ni behöver för att utvecklas och öka lönsamheten.

Vi utför även målgruppsanalyser och konkurrentanalyser för att du ska kunna få större insikt i hur du och ditt företag kan utvecklas i sociala medier.

Frida Gustafsson
Frida Gustafsson Digital Marknadsstrateg 036-860 22 52 frida@toxic.se

Lämna dina uppgifter nedan så kontaktar jag dig!