SharePoint intranät

Med ett SharePoint intranät får ditt företag en social portalplattform för att organisera samarbeten, dokument och all annan sökbar kritisk information som krävs för att kunna fatta rätt beslut i komplexa arbetsmiljöer.

Syftet med SharePoint är att alla berörda parter ska dela och få tillgång till verksamhetsinformation för att öka produktiviteten och samtidigt arbeta efter angivna riktlinjer.

En av de viktigaste fördelarna med ett SharePoint intranät är att det är bekant för medarbetarna på grund av den nära kopplingen till Office-paketet samt övriga verktyg från Microsoft. Det är också nästan helt utan begränsningar gällande vad som går att göra, vilket innebär att det är skalbart.

I arbetsmiljön för en vanlig användare ingår verktyg för att skapa egna webbsidor där det går att lägga upp dokument och rapporter som andra kan söka upp med hjälp av den inbyggda sökfunktionen. Detta gör att man får en koppling mellan personer och innehåll. Smidigheten gör det också möjligt att exempelvis dela affärsinformation i Excel-blad med andra användare för att sedan användas för analys med hjälp av de inbyggda verktygen i SharePoint.

SharePoint kommer förinstallerat med en rad olika webbapplikationer som Microsoft tidigare haft som fristående produkter. I takt med att fler produkter integreras direkt i SharePoint utökas också funktionaliteten successivt vilket minskar behovet av annan fristående mjukvara.

SharePoint bygger på .NET och kan skräddarsys för att skapa funktionalitet för:

  • Dokumenthantering
  • Processmodellering
  • Arbetsflöde- och ärendehantering
  • Projekt- och portföljhantering

SharePoint Intranät och EPiServer

I samband med integrering mot EPiServer kan SharePoint användas för att skicka upp innehåll för publicering direkt på webben. Detta gör att du får en direkt koppling mellan ditt intranät och din publika webb, med strukturerad data liggandes i SharePoint vilket förenklar administrationen.

Toxic hjälper er att hitta en lösning

Det vi kan göra för er är att både sätta upp, utveckla och integrera ett SharePoint intranät med funktionalitet som är nödvändig för att er verksamhet ska blomstra. Vi kan exempelvis se över och genomföra en integrering med ert affärssystem. Om du har ett befintligt intranät kan vi hjälpa er att migrera det till SharePoint, och se över det för att hitta förbättringar. Vi ser också till att ni får rätt licenser som passar för er verksamhet.

Toxic är certifierad Microsoft Partner då vårt arbete i huvudsak består av att utveckla i .NET, vilket också är anledningen till varför du kan känna dig trygg i ditt val av oss för ett SharePoint intranät.

Kontakta oss idag för ett samtal om dina behov.

Till våra kundcase