Bläddringsbar PDF

ToxicMags är en digital bläddringsbar katalog som förvandlar statiska PDF-filer till dynamiska presentationer, vilket är en vidareutveckling på nutidens digitala publikationer.

Vår lösning fungerar i huvudsak som ett komplement till din nuvarande marknadsföringsstrategi.

Med en bläddringsbar PDF får du enkelt ut trycksaker online, som ger läsaren känslan av att sitta med ett tryckt exemplar.

ToxicMags bläddringsbara katalog skiljer sig från mängden och vänder sig till alla branscher och verksamheter, där man har ett behov av att få ut sina redan befintliga tryckinvesteringar på Internet.

Ur kostnadssynpunkt är det idag billigare att ge ut sina publikationer på webben än att exempelvis trycka och skicka iväg kataloger med vanlig post.

Förutom den ekonomiska besparingen av att använda sig av en digital publikation, finns även en miljöbesparing, vilken kan omnämnas i CSR-redovisningen, om steget tas fullt ut att övergå till digitala publikationer.

Vår bläddringsbara PDF-katalog kan också enkelt anpassas så att den passar ditt företags grafiska profil.

Du kan använda ToxicMags i syfte att presentera flera olika typer av publikationer, som exempelvis -

Oavsett vad du tänkt presentera, kommer den tryckta publikationens igenkännlighet att synas på ett snyggt sätt direkt på Internet.

Funktioner

Vår bläddringsbara PDF ger möjlighet till ett flertal olika smarta funktioner, där några av de mest framträdande är:

Den kanske viktigaste funktionen i vår bläddringsbara PDF är att det går att integrera Google Analytics för att få fram användbar statistisk (KPIs) över hur besökaren läser din publikation – vilket kan ge dig insikt i om vilka produkter som är mest intressanta eller vad som kan förbättras.

De företag som vill öka sin onlineförsäljning kan använda katalogen som en ny försäljningskanal, tack vare möjligheten att lägga in en kundvagnslösning, som gör att besökaren kan lägga till de produkter som de vill köpa, istället för att gå och leta upp samma produkt på din hemsida - vilket förkortar köpstegsprocessen.

Därefter kan de skickas iväg till din betallösning. Om du tar beställningar via email, finns möjlighet att istället lägga in detta. 

Det går också att lägga in klickbara annonser av olika typer för att ytterligare öka intäktsgenereringen från din digitala trycksak.

En annan fördel med vår bläddringsbara PDF-lösning är att den har en kort laddningstid, vilket kan få otåliga besökare att stanna kvar i den, och att den har ”mjuk” bläddring, vilket förbättrar känslan jämfört med andra typer av PDF-kataloger med ”stelare” bläddringsanimation.

Vi erbjuder också webbplats för din bläddringsbara PDF, där den snabbt kommer att laddas åt dina besökare.

Med ToxicMags kan du ge dina läsare en ny och spännande läsupplevelse.

Bra läsupplevelser håller kvar läsarna, får antalet läsare att växa samt ökar lojaliteten till ditt företag.

För att se ett exempel på vår bläddringsbara PDF-katalog, klicka här.

Kontakta oss så att vi kan förvandla din statiska PDF till en levande digital publikation för webben.

bläddringsbar PDF

Kalle Ekstrand
Kalle Ekstrand Affärsutvecklare / VD 070-378 58 98 kalle.ekstrand@toxic.se

Lämna dina uppgifter nedan så kontaktar jag dig!