Behov & Analys

Att skapa framgångsrika lösningar är beroende av att vi gör en grundlig behovsanalys och att vi sätter tydliga mål med de projekt vi skall genomföra tillsammans. Oavsett om ni behöver en ny webbplats, en app eller kanske en intern kommunikationsplattform så är det här vi börjar.

Djupintervju

Genom att genomföra en eller flera djupintervjuer så tar vi reda på vad som ligger bakom era behov, vem som är målgruppen för det som ni vill skapa och vilka syften ni vill uppnå.

Vi inventerar och analyserar hur ni arbetar idag och hur ni vill arbeta i framtiden.

Vad har fungerat bra i ert nuvarande sätt att prata med era målgrupper och vad kan vi bygga vidare på.

Vad skall tas bort helt och ersättas av ny kommunikation.

Era behov kan också vara rent tekniska. En hantering av information som skall digitalieras eller effektiviseras.

Ett verktyg för kommunikation som behöver vässas eller förenklas eller byggas ut.

Det vi kommer fram till ligger till grund för er nya lösning och vi säkerställer att allt vi skapar syftar till att nå era mål.

Workshop

Vi har många års erfarenhet av strategiskt kommunikationsarbete och vi kan vara rådgivande i hur ni kan förändra ert sätt att kommunicera för att nå de sälj- och marknadsmål ni vill sätta upp.

Utöver djupintervjuer som kan ta 1-2 timmar så kan vi erbjuda er hel- eller halvdagars workshops där vi lotsar er igenom en anpassad SWOT-analys som skall hjälpa er att identifiera vilka områden ni behöver arbeta med för att nå nya framgångar. Kommunikativa och digitala.

Som en del i detta arbetet lägger vi upp en plan åt er för det närmaste årets marknadsaktiviteter och interna aktiviteter. 

Sammanfattningsvis

Ert behov av digital kommunikation analyseras alltså och vi föreslår lösningar.

Kommunikativa såväl som tekniska. Lösningarna kommer från vår breda portfölj av tjänster och anpassas efter den situation ni befinner er i, efter budget och det ni behöver för att nå era mål.

När vi är överens om ett upplägg går vi vidare till nästa steg. 

Till våra kundcase

Vägen till en stark digital närvaro

Vet du inte var du ska börja? Det vet vi. Ring oss eller kom och hälsa på, vi har gott (om) kaffe!

Klicka här

Tack för att du tog första steget!
Vi tar nästa steg och hör av oss till dig.

Det är här ditt nya projekt börjar.

Ge oss lite kött på benen kring vilken typ av projekt det gäller så hör vi av oss inom kort.

Webb

E-Handel

SEO

Varumärkesstrategi

Foto & Film

Webbanalys

PIM-system

Grafisk identitet

Intranät

Sociala Medier

Mobil & Webbapp

Google Ads

Beskrivning av projekt

Dina uppgifter
Oj, nått gick fel! Kolla så alla fält blev korrekt eller kontakta oss via kontaktsidan.