Våra värderingar

På Toxic jobbar vi helt styrt efter våra värderingar. Våra värderingar genomsyrar all vår kommunikation med kunder, leverantörer och medarbetare.

undefined

Effektivitet

Vi vet vad som är viktigt och prioriterar därefter. Genom enkla rutiner och samarbetsformer levererar vi enligt plan. Valet av den enkla vägen görs när det går och vi återanvänder både kompetens och lösningar när det är möjligt.

undefined

Innovativ kreativitet

Våra medarbetare har en unik drivkraft att hitta nya vägar och ny teknik för att lösa kundens problem. Vi jobbar proaktivt mot kunden och delar gärna med oss av kreativa lösningar för kundens bästa.

undefined

Långsiktigt engagemang

Vi är engagerade i kundens affär och ser långsiktigt på våra relationer. Vi kan våra kunders verksamhet och lyssnar på behov och problem som behöver en lösning.

undefined

Ansvarstagande

Tillsammans med kunden skapar vi gemensamma målsättningar för varje projekt. Vi jobbar med ständiga avstämningar (iterativt) tillsammans med kunden vilket skapar en träffsäker leverans både tidsmässigt och affärsmässigt.

undefined

Glädje

Tillsammans med våra kunder och leverantörer skapar vi värden. Vi lever under övertygelsen om att glöd och glädje är en av grundstenarna för att lyckas. Fira framgången med våra kunder.


Socialt ansvarstagande

Vi stödjer bland annat dessa organisationer.

Friends

Friends är en icke-vinstdrivande organisation vars uppdrag är att stoppa mobbning. Dom utbildar och stödjer skolor, förskolor och idrottsföreningar i hela landet.

http://friends.se/

Plan Sverige

Plan Sverige är en del av den internationella barnrättsorganisationen Plan med verksamhet i 50 länder i Latinamerika, Afrika och Asien. Under 2013 arbetade Plan i 90 229 samhällen som totalt har 165 miljoner invånare, varav 78 miljoner är barn.

http://www.plansverige.org/

Cancerfonden

Cancerfonden är en fristående, ideell insamlingsorganisation som arbetar för att fler ska överleva och färre ska drabbas av cancer.

https://www.cancerfonden.se

Missing People

Missing People Sweden är en ideell förening som publicerar efterlysningar och hjälper polis och anhöriga med att arrangera skallgångar när personer försvinner spårlöst. 

http://missingpeople.se/