Hur vi jobbar

Ett projekt avslutas aldrig, när vi precis levererat börjar nästa steg och utveckling. Ibland kan man se på vår projektmodell som ett kretslopp. Tillsammans skapar vi fantastiska saker.

undefined

Analys

Genom att analysera och identifiera behovet i uppdraget kan vi kartlägga målgrupper och skapa en strategi som håller hela vägen. Vi skapar en gemensam enkel projektplan för leveransmålen i projektet.

undefined

Design & koncept 

Vi presenterar ett visuellt förslag på koncept baserat på analysen. Resultatet blir ett övergripande förslag för funktion och utseende för er lösning. Här för vi en dialog kring lösning, målsättningar och leveransplan.

undefined

Utveckling

Efter analys, design & koncept är vi redo för att tillsammans utveckla enligt plan. Vi jobbar med ständiga återkopplingar, tester och avstämningar inom projektgruppen. 

undefined

Lansering

När vi är överens inom projektgruppen om att vi nått vårt mål och är klara med leveransen lanserar vi och firar med att bjuda kunden på tårta.

undefined

Förvaltning

Genom strategisk förvaltning, teknisk support och användarstöd tar vi fullständigt ansvar för lösningen. Vi jobbar proaktivt med fokus på affärsnytta och utvecklingsmöjligheter, gärna tillsammans med kunden i form av webbråd.

undefined

Framgång

Med våra kunder skapar vi gemensam framgång. Vi firar våra segrar och vidareutvecklar våra lösningar mot nya höjder. Tillsammans skapar vi fantastiska saker. Beyond Talent, We are Toxic.