Vi satsar på digital marknad som tjänst!

Tjänsten kan närmast beskrivas som en komplett marknadsavdelning, där kunderna får specialister som stöttar eller helt driver den digitala marknadsföring.

Skrevs den 15 april 2020

Marknadsavdelningen idag

Det händer mycket inom digital marknadsföring och marknad generellt, förändringstakten är hög vilket innebär att det gäller att vara uppdaterad inom alla områden. Marknadsföringen idag går över till att bli mer och mer digital och företag som strävar efter tillväxt behöver förändra sitt sätt att se på marknadsföring. Det resulterar i stora möjligheter men också i en rad utmaningar i hur och i vilka kanaler du ska ha närvaro i för att driva in affärer till företaget.

"Marknadsförarens vardag blir allt mer komplex och en marknadsförare behöver idag bemästra en mängd olika verktyg och en rad sociala plattformar för att vara effektiv i sitt arbete. Det är utmanande att vara ensam marknadsförare på ett företag idag. Utmaningen är att kompetensen behöver spridas på ett helt marknadsteam för att täcka de övergripande områdena. Kraven är både skyhöga och kräver spetskompetens inom varje område. Investeringsmässigt kan detta ibland vara svårt att försvara. Ibland kan det vara en utmaning för mindre och medelstora företag att både hitta och behålla rätt kompetenser", säger Toxics ägare Daniel Eriksson.

Om tjänsten

Som kund får du genom oss, en partner som tar ansvar för ert strategiska och kreativa arbete i digitala medier. Vi blir er effektiva marknadsmotor med fokus på affärer och leadsgenerering. Vi använder beprövade metoder för att generera affärer och leads till er organisation. Baserat på vad som faktiskt fungerar utifrån analys av data.

Vi inleder tjänsten med att identifiera ert nuläge men framförallt att blicka framåt på ert önskade läge. Vi sätter väl definierade mål tillsammans och övergår sedan i att få saker att hända och hittar rätt nivå på vårt samarbete. Där efter tar vi vid och sköter er digitala marknadsföring i era utvalda kanaler. Genom kreativa idémöten producerar vi material efter det behov som uppstår i form av text, bild och rörligt, fullt anpassat för er målgrupp i rätt kanaler.

I vårt erbjudande får du tillgång till följande expertis: Sociala Media Specialist, Sociala Media Producent, Dataanalytiker, Content Writer, Fotograf, SEO specialist, Affärsutvecklare, Digital Marknads Strateg.

Kontakta oss
Vi som driver området har lång erfarenhet inom just digital marknadsföring och ser fram emot att få hjälpa fler företag lyckas digitalt. Läs mer om vårt erbjudande 

Skicka ett mail till oss så hör vi av oss!