Toxic lanserar socialt intranät för Elkedjan

Toxic har skapat en plattform för att bygga relationer och engagemang mellan Elkedjans alla medlemmar över hela Sverige.

Skrevs den 20 februari 2019

Toxic har varit en innovativ och snabb partner som gett oss det digitala lyftet vi letat efter. Förutom sin spetskompetens på berörda områden är de ödmjuka för vår organisation och erbjuder ett lättförståeligt gränssnitt där vi själva lätt och effektivt kan uppdatera, utveckla och förvalta våra lösningar” – Magnus Kroon, VD, Svenska Elkedjan AB.

Toxic är sedan 2018 Elkedjans partner inom digital kommunikation och marknadsföring. Första steget vi tog tillsammans var att skapa en plattform för att bygga relationer, engagemang och snabb kommunikation mellan alla Elkedjans medlemmar över hela Sverige.

Bakgrund

Elkedjan är idag Sveriges största och enda rikstäckande kedja för elinstallatörer och arbetar med både proffs- och privatkunder sedan 1966. Med komplett elgrossistsortiment och paketerade lösningar, koncept och tjänster finns Elkedjans medlemsföretag på 180 platser med sammanlagt 1550 medarbetare över hela landet.

Elkedjan har arbetat med utveckling och innovativa lösningar på ett enkelt sätt genom åren. De ser saker ur ett verksamhetsperspektiv och betraktar just digitaliseringen som ett bra verktyg för att förenkla och effektivisera flöden och processer.

Utmaning

Utmaningen var i det här fallet att på ett effektivt och engagerat sätt nå ut med information till sina 1550 anslutna elinstallatörer runt om i Sverige. Och samtidigt öppna kanaler för kommunikation och interaktion. Vi fick i uppgift att hitta en lösning som skulle kunna göra skillnad både i relationsskapande och tillhörighet men också som informationsbärare och nyttoskapare för medlemmarna.

Lösning

Vi har byggt ett starkt och kraftfullt intranät för desktop och som app, med plats för mycket information av olika slag och med funktionalitet som hjälper medlemmarna i deras vardag. Med allt ifrån att söka kunskap och hjälp i nätverket till att kunna ta del av kampanjer och värdeskapande samarbeten. Plattformen är byggd i Umbraco CMS som är det verktyg vi kommer att använda även i nästa steg då det handlar om att bygga publik web och medlemswebbar. Elkedjan är ett starkt varumärke och vårt uppdrag var att låta all kommunikation genomsyras av deras grafiska identiteten.

Utgångspunkten har varit att appen kommer vara den plattform som används mest och skapar engagemang och högst relevans för användaren. Det är också där man kan följa alla medlemmars sociala interaktion med varandra via Elkedjans egna "Instagram". Elkedjan har fått ett verktyg där de från centralt håll kan kommunicera med alla som arbetar i medlemsföretagen. De olika medlemsföretagen kan också kommunicera enbart inom sitt eget företag, men även med andra medlemmar och kollegor i Sverige.

Det övergripande syftet har varit att skapa en stark gemenskap i Elkedjan och en stor upplevd nytta och värde för alla användare. Sedan lanseringen har både användning, engagemang och interaktion ökat bland Elkedjans medlemmar.

Toxic har på ett prestigelöst och lösningsorienterat sätt lärt känna oss som organisation. De tar alltid helheten i beaktning och är inte rädda för att frångå branschens mallar och färdiga lösningar utan kombinerar effektivt lyckade befintliga lösningar med nya innovationer.” – David Johansson, Marknadskoordinator, Svenska Elkedjan AB