Toxic i samarbete med Missing People Sverige

Toxic blir en del bakom satsningen att hitta försvunna människor i Sverige, läs mer om vårt samarbete.

Skrevs den 28 augusti 2018

Bild: Missing People Sverige

Cirka 7000 personer, varav 1500 barn, anmäls som försvunna i Sverige varje år. Detta är en enorm siffra enligt oss på Toxic och något som drastiskt måste minska. När Missing People under första delen utav 2018 kom i kontakt med oss på Toxic och förklarade sina utmaningar kring en ny webbsida, fanns det ingen tveksamhet i att vi skulle hjälpa till. För att vara en del i stöttningen av att hitta fler försvunna människor runt om i Sverige har Toxic delvis genomfört detta projekt pro-bono.

Vi vill vara en del av Missing People och dra vårt strå till stacken för att hjälpa fler personer att komma tillrätta.


Vilka är Missing People?

I dag är Missing People en rikstäckande organisation med ett tjugotal regionala avdelningar runtom i landet. Kärnan i organisationen är alla frivilliga personer som ger av sin tid för att hjälpa till i sökandet efter försvunna personer. Alla som leder sökinsatserna bemannar de regionala avdelningarna och sitter i jouren är frivilliga.

"Vi strävar efter att kunna starta en sökinsats inom sex timmar från och med att ett ärende kommer in till vår jour, oavsett tid på dygnet eller plats i Sverige. Samt att söka för att rädda liv men också för att ge anhöriga stöd och möjlighet till ett avslut." Visionen är att ingen ska försvinna utan att hittas.


Detta säger Missing Peoples projektledare, Hanna Eberstein, om vårt samarbete:

Vi är jättenöjda med samarbetet med Toxic. Från första möte till lansering av hemsidan har vi känt oss trygga i att alla utmaningar och problem kommer att lösas på bästa sätt. Kommunikationen oss emellan har fungerat mycket bra, med snabb återkoppling och en ”allt går att lösa-mentalitet”. Som ideell organisation utan statliga stöd är vi beroende av bidrag från externa finansiärer, såväl privatpersoner som företag. Vi ville ha ett större fokus på insamling på nya hemsidan utan att ta bort vårt viktigaste fokus – att hitta försvunna människor. Detta gjorde ni väldigt snyggt. Ni tog till er våra önskemål om en användarvänlig och lättorienterad hemsida, slutligen är vi mycket nöjda med resultatet.

Se Missing Peoples nya webbsida här.