Småländsk koncern väljer att satsa på sin digitala närvaro tillsammans med Toxic

Toxic inleder långsiktigt samarbete med ESBE - genom utveckling av deras nya digitala plattform.

Skrevs den 27 maj 2019

ESBE har mer än hundra års erfarenhet av att tillverka och marknadsföra produkter och lösningar för värme- och kylreglering i vätskeburna system över hela Europa. 
Man har sedan en längre tid haft en plan kring att göra en större satsning på sin digitala närvaro, genom ett nytt PIM-system och en ny global webbplats.

Toxic har varit med och kravställt vilka flöden och funktioner som skall ligga till grund för ett plattformsbyte och lösningsförslag. Dialogen inleddes med att titta noggrant på nuläge och börläge, för att sedan matcha det mot rätt typ av lösning. Valet av plattform föll på Litium PIM & Digital Marketing för en fullt integrerad och central produkthantering. Genom att på ett metodiskt sätt, strukturera och visualisera företagets produkter digitalt och att erbjuda det stöd som den interna organisationen behöver för att kunna arbeta mer effektivt med erbjudanden och produkter. Kommer ESBE kunna satsa än mer på kundupplevelsen och deras olika marknader, samt skapa ett kraftfullt verktyg för den interna organisationen.

ESBE:s behov av att strukturera och i högre grad automatisera hanteringen av deras produktinformation, var ett betydande vägval i deras satsning. Idag hanteras produktinformation i olika kanaler, med mycket handpåläggning. Man vill därför centralisera produktinformationen i ett PIM, som även ska vara basen för extern distribution. Drivkrafterna till varför man vill investera i ett PIM, är att man vill få mer gjort, med mindre insats. Men även koordination mellan alla kanaler, ökad informationskvalitet och minskad time-to-market genom automatisering och effektivare processer.

Toxic kommer också att bygga en helt ny global webbplats med fokus på responsivitet, produktguidning och kundupplevelse. Således för att ESBE ska kunna personalisera innehållet för olika marknader och intressenter. 

Den nya plattformen beräknas lanseras under Q1 2020. Vi ser fram emot att hjälpa ESBE i sin digitala utveckling framåt.

Nyfiken på vad vi kan göra för dig? Hör av dig till Oscar Salomonsson, affärsutvecklare på Toxic, 070-539 71 09 eller oscar.salomonsson@toxic.se