Toxic bygger rekryteringsportal för High Chaparral

Varje år hanterar nöjesparken High Chaparral ungefär 3000 ansökningar, där man tillsätter runt 300 tjänster.

Skrevs den 16 februari 2014

Toxic har fått i uppdrag av High Chaparral att inför årets rekrytering bygga en portal för att rationalisera hanteringen och tillsättningen av tjänsterna.