Monitor + Umbraco = Sant!

Under våren har vi arbetet med två utvecklingsprojekt där vi har kopplat ihop Monitors affärssystem med Umbraco publiceringsverktyg

Skrevs den 24 mars 2013

Det stora projektet är en extranet-lösning till Back App Europe AB där vi både hämtar data och stoppar tillbaka data i affärssystemet Monitor. Detta möjliggör det för Back Apps kunder att lägga order via ett konfigureringsverktyg direkt in i affärssystemet. På så sätt slipper man all manuell hantering av orderläggningsprocessen.

Allt är sedan snyggt inlindat i publiceringsverktyget Umbraco vilket ger Back App en plattform att göra sina transaktioner på.