Monitor + Umbraco = Sant!

Skrevs den 24 mars 2013

Under våren har vi arbetet med två utvecklingsprojekt där vi har kopplat ihop Monitors affärssystem med Umbraco publiceringsverktyg

Det stora projektet är en extranet-lösning till Back App Europe AB där vi både hämtar data och stoppar tillbaka data i affärssystemet Monitor. Detta möjliggör det för Back Apps kunder att lägga order via ett konfigureringsverktyg direkt in i affärssystemet. På så sätt slipper man all manuell hantering av orderläggningsprocessen.

Allt är sedan snyggt inlindat i publiceringsverktyget Umbraco vilket ger Back App en plattform att göra sina transaktioner på.

Kalle Ekstrand
Kalle Ekstrand Affärsutvecklare / VD 070-378 58 98 kalle.ekstrand@toxic.se