Hur Toxic digitaliserat terminalhanteringen för DB Schenker.

DB Schenker, ett av Sveriges största transportföretag, har digitaliserat sin terminalhantering, ihop med Toxic.

Skrevs den 02 november 2017

Uppdraget
När DB Schenkers, ett av Sveriges största transportföretag, terminal i Borås hörde av sig till oss hade de en utmaning. De hade många felställningar av gods och paket, vilket skapade reklamationer och kostnader. De skulle även bygga om strukturen för hallen för ankomst och utleverans vilket gjorde att den information och kunskap om postnummer och sortering som satt i de anställdas huvuden skulle gå förlorad, på grund av de ändrade förutsättningarna. De hade även utmaningar med att det var svårt att uppdatera informationen i mappar och skyltar i hallen. De behövde en partner som kunde digitalisera detta. 

De valde Toxic för detta uppdrag, omfattande allt från de första enkla skisserna till den färdiga lösningen.

Utmaningen
DB Schenker transporterar ett stort antal paket varje år runt om i Sverige, där varje terminal sorterar sina paket och gods. Sorteringen sker på olika sätt på olika terminaler, baserat på postnummer. Varje terminal sorterar ofta manuellt och nattetid på ett väldigt resurskrävande sätt. Utmaningen var att skapa en digital lösning som kunde ta kontroll över DB Schenkers data och kunskap kring postnummer och sortering och koppla adresser till detta. Då lösningen var ett lokalt initiativ var det också viktigt att lösa detta på ett kostnadseffektivt sätt med fokus på värde och enkelhet. Den nya lösningen skulle skapa möjligheten för vem som helst att kunna sortera paket och gods på ett enkelt sätt. Det skulle även vara enkelt att ändra och förädla data. I de bästa av världar skulle det även vara möjligt att sortera till nästa terminal.

Lösningen
Vi byggde en webbaserad lösning där terminalen kan administrera sina egna data, användare, postnummer samt sortering vid egen och nästa terminal. Detta gjorde att lösningen tog över den information som var utspridd på flera individer, i pappersform samt på skyltar i taket. Steg två i lösningen var att bygga ett API som andra lösningar/sidosystem, app med mera kan kommunicera med för att få tillgång till systemets information. Efter det byggde vi en app som vi utrustade med en scanner. Denna scanner tolkar streckkoden på godset och talar om vilken port det skall till. Finns även alla uppgifter inlagda för nästa terminal i kedjan så visar vi även denna information. Detta gör att godset även är sorterat för nästa terminal och kan ställas på rätt plats direkt efter avlastning.

Värde
Vi har tillsammans med DB Schenker gett dem full kontroll av deras data kring postnummer och sortering. Lösningen har även gjort att vem som helst kan sortera deras paket (utan att själv kunna all information utantill), vilket ger stor flexibilitet. Lösningen har även gjort att effektiviteten nattetid har ökat och kostnaderna för personal kan sänkas. Enligt DB Schenker har felställningarna för paket och gods har minskat drastiskt, vilket förstås även minskar antalet reklamationer. Även om lösningen fråm början byggdes endast för DB Schenker i Borås, så har den tagits emot så bra att lösningen nu skall implementeras över hela Sverige på företagets 27 terminaler. Effekterna kommer inte att bli mindre på grund av det.

//Daniel Eriksson